Må generalforsamlingen i klubben udskydes under corona?

Vi er igen i en situation, hvor smittetallene stiger, og myndighederne strammer retningslinjerne for vores adfærd. Flere har derfor været i tvivl om, hvorvidt klubbens generalforsamling - eventuelt med TR-valg - kan udskydes. Det korte svar er ja klubgeneralforsamlingen kan godt udskydes, men der skal være tungtvejende årsager hertil.

Det fremgår af DS klubvedtægter §7, at der hvert år i samme måned skal afholdes klubgeneralforsamling. Paragraffen er en beskyttelse af demokratiet i foreningen, så ledelsen (her TR og suppleant) ikke kan fastholde magten uden at have medlemmerne bag sig.

Der skal derfor være tungtvejende årsager til at udskyde en generalforsamling, og generalforsamlingen kan kun udskydes så længe, årsagen eksisterer. Det vil sige, at hvis smittetallet falder, eller der kommer en vaccine, så skal der indkaldes til generalforsamling forholdsvis hurtigt herefter.

Årsager til udskydelse af generalforsamlinger i forbindelse med corona:

  • Arbejdspladsen har hjemsendt medarbejderne helt eller delvis
  • Det er imod arbejdspladsens retningslinjer, hvis vi samler en stor del af medarbejdergruppen
  • Smitterisikoen anses for stor, selv om sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes.

Generalforsamlinger kan ikke afholdes udelukkende elektronisk, hvis de plejer at blive afholdt med personligt fremmøde. Generalforsamlingerne kan dog afholdes delvist elektronisk, så længe muligheden for personligt fremmøde består. Det kræver dog, at klubben har de tekniske muligheder for at afholde en delvis elektronisk generalforsamling.