Mindre lønnedgang for socialrådgivere i staten 1. februar 2021

Socialrådgivere ansat i staten bliver sammen med alle andre ansatte i staten pr. 1. februar 2021 reguleret ned i løn. Det sker som følge af reguleringsordningen, der sammenkæder lønudviklingen på det private arbejdsmarked og i staten. Samlet set har reguleringsordningen dog været positiv for de statsansatte.

De socialrådgiverne, der arbejder i staten, bliver pr. 1. februar reguleret 0,25% ned i løn. For en socialrådgiver med en månedsløn på 30.000 kr. vil det betyde en lønnedgang før skat på 75 kr. om måneden. Årsagen til lønnedgangen er den såkaldte reguleringsordning, som blev aftalt i forbindelse med overenskomsten for 2018-21.

Coronakrisen får konsekvenser for lønudviklingen

Reguleringsordningen går kort fortalt ud på, at de offentligt ansattes og de privatansattes lønninger følges nogenlunde ad. Hvis det private arbejdsmarked har haft en højere lønudvikling end den offentlige sektor, så reguleres lønnen på det offentlige område op med 80 procent af forskellen mellem de privatansattes og de offentligt ansattes løn. Hvis lønudviklingen har været højere på det offentlige område, reguleres lønnen tilsvarende i negativ retning.

Og det er altså det sidste, der er tilfældet denne gang. Det skyldes først og fremmest coronakrisen, som har ført til en væsentligt ringere lønudvikling på det private arbejdsmarked end forventet i 2018.

Formand for Dansk Socialrådgiverforening Mads Bilstrup siger:

– Det er klart, at jeg på ingen måde ønsker, at socialrådgivere bliver sat ned i løn. Vi fortjener helt generelt en højere løn, og det kæmper vi for hver dag. Derfor er det selvfølgelig rigtig ærgerligt, at coronakrisen har ført til en så voldsom opbremsning i de private lønninger, at det også får konsekvenser for de statsligt ansatte.

Han fortsætter:

– Men det er vigtigt for mig at sige, at reguleringsordningen samlet set er en stor fordel for os som socialrådgivere. Langt de fleste gange har den ført til, at vi er blevet reguleret op i løn. Denne gang må vi så drage konsekvensen af, at reguleringsordningen i krisetider kan betyde lønnedgang.

Når det kun er de statsligt ansatte – og ikke ansatte i kommuner og regioner – som reguleres ned i løn, så skyldes det forskelle i tidspunktet for, hvornår reguleringsordningen udmøntes på de forskellige overenskomstområder.

OK18 har været en gevinst for socialrådgiverne

Samlet set har OK18 betydet lønforbedringer. Selv når man medregner den negative regulering 1. februar har OK18 i alt betydet, at statsansatte socialrådgivere er steget 4,13 % i løn. Ved overenskomstindgåelse i 2018 forventede man, at forliget ville indebære en stigning i købekraften på ca. 1,1%. Imidlertid har inflationen været lavere end forventet, så selvom lønstigningerne ikke har været helt så store som forudsat, er købekraften steget ca. 2,2 %.

Mads Bilstrup siger:

– Sammen med vores forhandlingsfællesskab på det statslige område, CFU, står vi fra Dansk Socialrådgiverforenings side ved det resultat, som vi indgik ved OK18. Det var og er grundlæggende et godt resultat for socialrådgiverne – også selvom der nu kommer en lille lønnedgang her til sidst i perioden. Samlet set er reguleringsordningen en fordel for statens medarbejdere. Derfor går vi også til de kommende overenskomstforhandlinger med et krav om, at reguleringsordningen fortsætter.

Mads Bilstrup er i disse uger ved at indlede forhandlingerne om den nye overenskomst for 2021-24.