Leder – Region Nord

Foto: Kristian Sønderstrup-Granquist

Kære tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

Allerførst en stor tak for jeres opbakning til, at jeg fremover skal varetage formandsposten i Dansk Socialrådgiverforening. Jeg blev valgt ved et såkaldt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke var andre kandidater. Det forpligter, og jeg vil selvfølgelig gå til opgaven med stor interesse og vil bruge den tid, og de kræfter, der skal til, for at skulle tage over efter Majbrit Berlau og det engagement og tid hun har lagt i formandsposten og i Dansk Socialrådgiverforening.

Overdragelse af politiske hverv

Rent formelt er jeg formand, når Repræsentantskabsmødet afsluttes på 2. dagen d. 24. november. Her tiltræder den nye næstformand også. Hvem der bliver næstformand, ved vi fredag d. 12. oktober, og uanset hvem af de 4 kandidater det må blive, ser jeg frem til samarbejdet, og den opgave, vi sammen skal løfte de kommende 2 år.

12. oktober kender vi også navnet på den nye regionsformand, som ligeledes tiltræder funktionen umiddelbart efter REP-mødet. I perioden fra den nyvalgtes navn offentliggøres og frem til REP vil der ske en indføring og en overdragelse af arbejdsopgaverne og funktionen som regionsformand. Ligeledes deltager jeg allerede nu i møder i og omkring København med Majbrit. På den måde er vi privilegeret, så ikke alle nyvalgte starter på ”bar bund”, men allerede er inde i problematikker og dialoger, som er fortløbende.

Rent praktisk flytter jeg til København fem dage om ugen, men vil være Aarhusianer i weekender, ferier og helligdage, da familie, venner og netværk fortsat er i og omkring Aarhus.

Hjælp jeres kollegaer med at stemme

I Region Nord skal der stemmes til både næstformandsposten, regionsformandsposten og de 10 pladser i hovedbestyrelsen. Altså alt i alt tre afstemninger, og hvor der kan stemmes på en kandidat til næstformands- og regionsformandsposten, så kan der stemmes på op til 10 kandidater til Hovedbestyrelsen. Her vil nogle af jeres kollegaer måske allerede være faret vild i afstemningslandskabet – så derfor er det vigtig, at I sætter jer ind materialet og afstemningsreglerne, så I kan vejlede og hjælpe dem. Men endnu vigtigere er det, at flest mulig forholder sig til valget og får afgivet deres stemmer. Der er desværre ikke tradition for en høj valgdeltagelse ved valg til de politiske poster i DS – men belært af erfaringerne ved OK18, så ved vi, at oplysning, kampagner og dygtige og vedholdende medarbejderrepræsentanter kan være med til, at vi får en høj valgdeltagelse. Så på med arbejdstøjet igen og hjælp med til, at dine kollegaer forholder sig til medlemsdemokratiet i DS, og dermed får sat sine krydser lige netop på de kandidater, som hun eller han mener er de rigtige.

Tak for 8 gode år som regionsformand

Jeg ser tilbage med glæde på mine 8 år som regionsformand for Region Nord. De har været lærerige, sjove, inspirerende og indimellem hårde med lange arbejdsdage. Men det har været det hele værd, og jeg kan kun sige tusinde tak for samarbejdet, samtalerne, forhandlingerne, møderne, festerne og alt det andet, vi har haft sammen – alt sammen har betydet, at jeg nu er klædt rigtig godt på til, at skulle være formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Jeg håber, at vi ses til regionsgeneralforsamlingen d.5. oktober og den efterfølgende jubilæumsfest og måske også til Repræsentantskabsmødet d.23. og 24. november. Her kan vi få sagt ordentlig farvel og tak for samarbejdet gennem de sidste 8 år i Region Nord, inden samarbejdet fortsætter på landsplan!