KL og forhandlingsfællesskabet har underskrevet ny aftale om tryghedspulje

Ny aftale erstatter ”Aftale om Tryghedspuljen” indgået ved OK-15.

Den nye aftale om Tryghedspuljen, som KL og Forhandlingsfællesskabet har underskrevet, er ændret ved OK-18.

Parterne er enige om, at styregruppen for Tryghedspuljen kan beslutte at ændre målgruppen for afskedigede, som omfattes af puljen, og at tilskuddet som kan ydes til den enkelte, for så vidt angår kompetencegivende uddannelse forhøjes fra op til 10.000 kr. til op til 20.000 kr. Aftalen udløber 31. marts 2021.