Socialrådgivere er i gennemsnit syge 11 dage om året

Socialrådgivernes sygefravær følger i det store hele de mønstrer, vi ser på det øvrige kommunale og regionale arbejdsmarked. Men vær opmærksom på, hvis der er et højt sygefravær i din kommune.

26.09.2018

Stressforebyggelse i fællesskab – de vigtigste pejlemærker

Stress er et fællesskabsanliggende, som kræver dialog og omsorg for hinanden. Læs pejlemærker for processen mod mindre stress og mere trivsel her.

26.09.2018

TR – hjælp din AMiR med at blive registreret og anmeldt

Også arbejdsmiljørepræsentanter er sikret med den særlige beskyttelse – men kun hvis AMiR er anmeldt over for arbejdsgiver af organisationen.

26.09.2018

Fælles løsninger på lokale problemer? Brug det organiserende redskab “Dialog-dugen”

Dialog-dugen sikrer, at fællesskabet – f.eks. i en klubbestyrelse eller en klub – får talt sammen om bevæggrunde for at engagere sig m.m.

26.09.2018

DS-temadage for arbejdsmiljørepræsentanter: Skab sunde arbejdsrytmer

Også arbejdsmiljørepræsentanterne har brug for viden og uddannelse - deltag på DS’ temadage i november for AMiR, hvor vi sætter fokus på kvalitetstid i en travl hverdag.

26.09.2018