DS’ repræsentantskab har vedtaget resolution om arbejdsmiljø

På DS’ repræsentantskabsmøde i november blev der vedtaget en resolution om arbejdsmiljø med titlen ’Mere fag og arbejdsglæde’.

06.02.2019

Arbejdsmiljøprisen 2019

Gør I noget særligt for arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? Har I skabt resultater, som andre arbejdspladser kan lære af? F.eks. om introduktion af nyuddannede. Indstil jer til Arbejdsmiljøprisen 2019. Fristen er udskudt til den 13. februar.

06.02.2019

Nyt todages DS-kursus til arbejdsmiljørepræsentanter er åben for tilmelding

Kurset er primært rettet mod arbejdsmiljørepræsentanter, som har deltaget i den lovpligtige 3-dages arbejdsmiljøuddannelse, og som er i deres første funktionsår som arbejdsmiljørepræsentanter. Men erfarne AMiR er selvfølgelig også velkomne.

06.02.2019

Ny DS-facebook-gruppe for DS-AMiR

DS har oprettet en facebookgruppe for arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af DS.

06.02.2019

Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 er skudt i gang

Over 1.700 arbejdsmiljørepræsentanter var med, da Fagbevægelsens Hovedorganisations arbejdsmiljørepræsentantår blev skudt i gang.

06.02.2019

Leder – Region Nord

Læs regionformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Nord den 6. februar 2019.

06.02.2019

Rådgivningsmuligheder til arbejdsmiljøet i kommuner og regioner

Gratis rådgivningstilbud om psykisk arbejdsmiljø fortsætte

06.02.2019

Leder – Region Syd

Læs regionformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 6. februar 2019.

06.02.2019

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye kommunalt og regionaltansatte TR, TR-suppleanter og AMiR i Region Syd - i perioden 18. december 2018 til 5. februar 2019.

06.02.2019

Ny rapport om socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø

En ny rapport viser, at 31 procent af socialrådgiverne er stressede hele tiden eller ofte.

19.12.2018