Nyheder

Kommende TR-møder og medlemsarrangementer i Region Syd

Husk TR-møderne her i september!

07.09.2022

Covid-19 / Ny Virkelighed

I Odense-klubben er TR’erne i samarbejde med AMiR’erne meget bevidste om, hvordan vi fortsat kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø og den sociale kapital, mens vi er hjemsendt.

09.12.2020

Ansættelse af nye konsulenter i Region Syd pr. 1. november 2020

Vi er så heldige, at vi har fået ansat to nye konsulenter i Syd. Vi glæder os til samarbejdet med Karina Madsen og Tina Pedersen.

04.11.2020

Hilsen fra regionsformanden

Læs regionformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 4. november 2020.

04.11.2020

Ringeindsats overfor restanterne

Fremover vil indsatsen overfor restanter ikke skulle løftes af TR. Vi ved, I har gjort et stort og ofte svært stykke arbejde derude som TR, når I har skullet kontakte kollegaer, der var på restancelisten. Det vil vi gerne sige tak for.

04.11.2020