Nyheder

Her er repræsentantskabets udtalelser

YTRINGSFRIHED OG INVESTERINGER: Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskab vedtog på REP16 tre udtalelser

08.12.2016

Medlemsfremgang styrker økonomien

Ved repræsentantskabsmødet i 2014 var der heftig diskussion om både DS’ budget, kontingentsats og aktionsfond. Men hjulpet på vej af medlemsfremgang og et særdeles sundt regnskab, var stemningen langt mere positiv, da formand Majbrit Berlau på REP16 fremlagde de kommende års investeringsbudget.

08.12.2016

Aarhus-socialrådgivere får pris for at opnå resultater gennem et stærkt fællesskab

Socialrådgivere ansat i Aarhus Kommune hædres af Dansk Socialrådgiverforening med prisen Den Gyldne Socialrådgiver for at bruge deres stærke fællesskab til at skabe resultater. Det har blandt andet ført til markante opnormeringer, som kommer både borgerne og socialrådgiverne til gode.

08.12.2016

Kan timebank og robotter gøre en forskel?

Hvilke redskaber skal Dansk Socialrådgiverforening tage i brug for at sikre medlemmerne et godt arbejdsliv, når socialrådgiverne som en konsekvens af tilbagetrækningsreformen og forringede efterlønsmuligheder skal være på arbejdsmarkedet i op til 50 år? DS-formand opfordrede repræsentanterne til at diskutere det gode arbejdsliv med åbenhed og nysgerrighed – og ikke lade sig skræmme af den teknologiske revolution, som vil ændre arbejdslivet markant.

08.12.2016

Engageret debat om beretning

Helt efter traditionen gik beretningsdebatten i mange retninger. Vi bringer et udpluk af indlæggene, som blandt andet handlede om voksenområdet, arbejdsmiljø og ytringsfrihed.

08.12.2016

Vores fællesskab er blevet større

REP 16: For to år siden besluttede repræsentantskabet at arbejde for, at Dansk Socialrådgiverforening skulle blive endnu større. Vi er helt præcis blevet 1078 flere medlemmer. Sådan sagde Majbrit Berlau, DS’ formand, i sin mundtlige beretning, hvor hun også pointerede, at kampen mod fattigdomsydelser fortsætter, at ingen skal blive syge af at gå på arbejde, og at arbejdsgiverne ikke skal tro, at fleksibilitet er gratis.

08.12.2016

Socialrådgiverne har valgt ny hovedbestyrelse og regionsformand

Valget til de politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening er afgjort. Valget til hovedbestyrelsen har resulteret i seks genvalg og fire nye ansigter, mens Rasmus Hangaard Balslev er ny formand for socialrådgiverne i Region Øst.

27.10.2016