Nyheder

7 socialrådgivere om overenskomstforliget

Hvad synes du om overenskomstforliget – og hvad stemmer du? Det har vi spurgt syv tillidsvalgte. De er tilfredse med forliget, og det skyldes især udsigten til lønstigninger, mere i pension og fastholdelse af seniorrettigheder.

24.05.2018

Katja og Susanne klappede forhandlerne ind i Forligsinstitutionen

Overalt i landet har socialrådgivere været med til at markere fagbevægelsens opbakning til topforhandlerne under de langstrakte og dramatiske overenskomstforhandlinger. Ved Forligsinstitutionen i København etablerede socialrådgivere deres egen ”forligsbande” og ofrede noget af nattesøvnen for forhandlernes og fællesskabets skyld.

24.05.2018

Vi er klar til kamp

Vi har spurgt tre tillidsvalgte, hvordan det var at deltage på det historiske TR-stormøde i Fredericia den 22. marts. Her mødtes 10.380 tillidsfolk fra hele landet under mottoet ”En løsning for alle”.

05.04.2018

Det må gerne være sjovt at stå sammen – midt i alvoren

Vi har bedt om en status fra Dansk Socialrådgiverforenings tre regionsformænd, som siden strejkevarslet blev udsendt i starten af marts, er mødtes med over 2000 medlemmer. Hvad er deres vigtigste budskab til medlemmerne – og ikke mindst: Hvordan oplever medlemmerne situationen?

05.04.2018

OK18 skal være en løsning for alle

LEDER: Vi håber, at vi nu har landet et forlig, som vi kan være tilfredse med. Men i skrivende stund er det umuligt at sige, om det er det mest realistiske scenarie.

05.04.2018

GUIDE: Sådan bliver du klar til konflikt

Gør dig – og dine kolleger – klar til konflikt. Vi giver dig her et overblik over en række vigtige informationer – som også er sendt ud til hvert enkelt medlem pr. mail. Klik også ind på socialraadgiverne.dk/OK18, hvor du kan få alle punkterne uddybet og hente OK-18-materialer.

05.04.2018

Vi sender et signal om, at vi står sammen

Fagbevægelsen står skulder ved skulder ved OK18. 210 af Dansk Socialrådgiverforenings tillidsrepræsentanter var med til historisk stormøde i Fredericia, med i alt 10.380 tillidsrepræsentanter – socialrådgiver Michael Mikkelsen var en af dem.

05.04.2018

Otte historiske konflikter: Hvor lang tid varede de?

Danmark kan være på vej mod alle tiders største konflikt, og allerede nu tales der om et politisk indgreb. Det vil i så fald ikke være første gang.

05.04.2018

Organiseret i DS eller ej?

REGIONSLEDER: For mange socialrådgivere er det blevet tydeligt, hvorfor et medlemskab af en overenskomstbærende fagforening er vigtigt, i hele debatten om indgåelse af ny overenskomst.

05.04.2018

OK18 Strejkevarsel: Løn er den store knast

Vi har ikke rejst krav om en lønfest, men tiden er inde til at sikre socialrådgivere og andre offentligt ansatte en reallønsfremgang, der svarer til de privatansattes. Vi vil anerkendes for vores indsats og den opgave, vi løser i samfundet, så vi kan selvfølgelig ikke acceptere endnu et kriseforlig. Sådan lyder det fra Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, efter at OK18-forhandlingerne på både det regionale, kommunale og statslige område er brudt sammen, og der er udsendt strejkevarsel.

15.03.2018