Nyheder

Her er repræsentantskabets resolution og fire udtalelser

Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskab vedtog en resolution om arbejdsmiljø og fi re udtalelser om henholdsvis hjemløse, stramninger på udlændingeområdet, kompetenceudvikling samt behov for at styrke uddannelserne. Læs et kort uddrag af teksterne herunder.

13.12.2018

Socialrådgiverne har valgt ny næstformand, hovedbestyrelse og regionsformænd

Valget til de politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening er afgjort. DS’ nye næstformand bliver Ditte Brøndum. Valget til de 10 pladser i hovedbestyrelsen har resulteret i tre genvalg og syv nye ansigter. Og Trine Quist er valgt som ny formand for Region Nord, mens Anne Jørgensen blev genvalgt som formand for Region Syd.

12.10.2018

Hvem skal være DS’ nye næstformand?

Der er kampvalg til næstformandsposten i Dansk Socialrådgiverforening. Næstformandsposten er ledig efter Niels Christian Barkholt er fratrådt for at stille op til Folketinget for SF. Bliv klogere på, hvem de fire kandidater er, og hvad de står for.

17.09.2018

Region Nord: Tæt på de tre kandidater til formandsposten

Der er kampvalg til posten som formand for DS’ Region Nord, hvor den nuværende regionsformand fratræder for at blive formand for Dansk Socialrådgiverforening. Vi har stillet to spørgsmål til de tre kandidater.

17.09.2018

Region Syd: Tæt på de to kandidater til formandsposten

Der er kampvalg til posten som formand for DS’ Region Syd, hvor den nuværende regionsformand, Anne Jørgensen, bliver udfordret af Mehendi Deol. Vi har stillet to spørgsmål til kandidaterne.

17.09.2018

Indblik i HB’s beretning: DS på vej mod et endnu stærkere fællesskab

Lige nu er kampen for et arbejdsmiljø, der øger arbejdsglæden og skaber grundlaget for det gode socialfaglige arbejde, en af de mest presserende opgaver for vores faglige fællesskab. Det er et af budskaberne i den skriftlige beretning fra Dansk Socialrådgiverforenings afgående hovedbestyrelse – hvor der også er plads til at glæde sig over, at OK18 kom i hus takket være den store opbakning fra medlemmerne – et dramatisk forløb, som også betyder, at DS står stærkere end nogensinde. DS’ medlemstal er vokset – fra godt 16.000 til næsten 18.000 medlemmer.

17.09.2018

OK18 skal passes og plejes

REGIONSLEDER: Vi skal ikke risikere kun at få det halve ud af vores hårdt tilkæmpede rettigheder. Derfor er det enormt vigtigt, at vi på alle arbejdspladser får talt om overenskomsterne og de muligheder, de giver.

20.08.2018

Stort JA og rekordhøj stemmeprocent

Stemmeprocenten blandt socialrådgiverne har aldrig nogensinde været højere, og resultatet blev et rungende JA til OK18-forligene – både i kommuner og regioner og på statens område. Majbrit Berlau glæder sig over den høje stemmeprocent og ser det som et udtryk for opbakning til fællesskabet og den danske model.

18.06.2018

Vi skal være rustet til fremtiden – også økonomisk

REGIONSLEDER: Synes du, at DS skal spare mere op i Aktionsfonden, så kom og deltag i medlemsdemokratiet på generalforsamlingen i oktober, og vær med til at tage ansvar for, at vi fremover får en velkonsolideret Aktionsfond.

18.06.2018

OK18: Historien om et helt usædvanligt forløb, der endte godt

Efter måneders benhårdt arbejde, masser af aktivisme, medlemmer der sagde nok er nok, og vi er mere værd, meget lidt nattesøvn, op- og nedture, glæde og frustrationer, lykkedes det at lande en overenskomst for socialrådgiverne og alle andre offentligt ansatte. Majbrit Berlau ser tilbage på de historiske OK18-forhandlinger og et resultat, hun glæder sig til at stemme ja til.

24.05.2018