Hvem kan blive testet for coronavirus?

Selvom man arbejder i en kritisk funktion og har symptomer på COVID-19, er det fortsat lægen, der skal vurdere, om man kan blive testet eller ej.

Det er tidligere blevet meldt ud, at medarbejdere, der arbejder i en kritisk funktion i sundhedsvæsenet eller i indsatser for socialt udsatte, kan blive testet for coronavirus, hvis de har symptomer, hvis deres arbejdsgiver mener, det er relevant med en hurtig raskmelding. Men flere socialrådgivere har oplevet, at de ikke kan få en henvisning fra lægen.

Det skyldes, at der lige nu mangler testmateriale, og derfor er anbefalingen, at man ved lette til moderate symptomer melder sig syg og bliver hjemme, indtil der er testmateriale nok, og det bliver muligt at teste alle med symptomer.

I ministeriets vejledning præciseres det, at:

Hvis du varetager en kritisk funktion i sundhedsvæsenet eller i indsatser for socialt udsatte og har lette til moderate symptomer forenelige med COVID-19, kan du efter telefonisk visitation ved læge henvises til vurdering og test for COVID-19, såfremt det findes hensigtsmæssigt med hurtig raskmelding.

» Læs mere på Socialministeriets hjemmeside.

» Læs også Dansk Socialrådgiverforenings FAQ, som opdateres løbende med svar på en lang række spørgsmål.