Hvad sker der i MED-systemet, når organisationer skifter hovedorganisation?

I forbindelse med, at nogle organisationerne har meldt sig ud af FH (og tidligere af FTF) og samtidig meldt sig ind i Akademikerne, vil disse fremover blive repræsenteret gennem Akademiker-valggruppen i MED-systemet.

Aktuelt skifter ergoterapeuterne, fysioterapeuterne og jordemødrene hovedorganisation fra FTF til AC – og dermed valggruppe – pr. 1. januar 2020. Det kan have betydning for sammensætningen af MED-udvalg.

Når en organisation skifter valgruppe, kan medarbejderrepræsentanter fra denne organisation ikke blive siddende på en plads, som vedkommende er valgt eller udpeget til i den hidtidige valggruppe.

Konkret betyder det, at de medarbejderrepræsentanter, som kommer fra ovenstående organisationer, og som jo er udpeget af FTF-gruppen, må udtræde af de pågældende MED-udvalg. Disse organisationer bliver fremover repræsenteret af Akademiker-valggruppen og har mulighed for at opnå repræsentation på en af Akademikergruppens pladser i MED.

Den nuværende fordeling af pladser imellem de tre hovedorganisationer FTF, LO og AC står ved magt på trods af omorganiseringen i hovedorganisationerne.

Det skal understreges, at fordelingen af pladser på medarbejdersiden i MED-udvalg ikke skal forelægges MED-hovedudvalg eller andre MED-udvalg, da det udelukkende er et anliggende for medarbejdersiden. Ledelsen kan og skal ikke inddrages i fordelingen. Ledelsen kan hverken udvide eller indskrænke antallet af pladser i MED-udvalgene.