Hvad koster det at være medlem af DS efter skat?

Har du kollegaer, som ikke er medlem af DS, fordi det er for dyrt? Har du medlemmer, som synes fagforeningen er dyr? Så kan du læse her, hvad medlemskab reelt koster efter fradraget er trukket fra.

Økonomi er ofte brugt som udmeldelsesgrund eller som begrundelse for ikke at være medlem af DS. Derfor er det vigtigt, at du som tillidsrepræsentant kender regnestykket for, hvad medlemskab af DS koster efter fradrag.

Kontingentet til DS-medlemskab udgår årligt: 6.456 kr.

Kontingentet til DS-medlemskab udgør månedligt: 538 kr.

Fradraget på din selvangivelse udgør årligt: 6.000 kr.

Gennemsnitlig skatteværdi af fradrag på selvangivelsen: -1.534,80 kr.

Nettoudgiften til DS-medlemskab udgør årligt: 4.921,20 Kr.

Nettoudgiften til DS-medlemskab udgør månedligt: 410,10 Kr.

Det betyder, at kontingentet reelt gennemsnitligt er cirka 128 kr. billigere månedligt, når vi regner betydning af skattefradraget med. Det er da værd at tage med, næste gang du skal tale med et ikke-medlem eller et medlem, der tænker på at melde sig ud på grund af økonomi.