Nyheder

Lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

Høringssvar til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, integrationsloven og forskellige andre love. (Bedre kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser m.v.)

04.03.2011

Lovforslag om ændring af integrationsloven, lov om danskuddannelse m.v.

DS ser kritisk på indskrænkningen i kommunernes ret til boliganvisning af nytilkomne flygtninge, således, at kommunerne ikke længere kan anvise boliger i såkaldte ghetto-bolig-områder eller boligområder, der er omfattet af kombineret udlejning.

01.02.2011

Begreber i relation til DHUV-projektet

DS mener generelt, at de senere års tiltagende og detaljerede styring af det sociale arbejde skaber bureaukrati og stivhed i arbejdet, som ikke er hjælpsomt. Hverken for socialrådgiverne eller borgerne.

27.01.2011

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, og lov om individuel boligstøtte og lov om social service

Høringssvar til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, og lov om individuel boligstøtte og lov om social service.

03.01.2011