Statslige arbejdspladser – Midtjylland

I skemaet nedenfor kan du finde din konsulent for Midtjylland

Du kan kontakte konsulenten på den anførte e-mailadresse eller telefonnummer. Eller ringe til DS’ hovednummer – tlf.: 70 10 10 99 – og bede om at tale med pågældende konsulent.

ArbejdspladserKonsulent

CVU Midt/Vest / Ikast Seminariet
Enner Mark fængsel
Grenaa Gymnasiums Kostskole
Hjemrejsestyrelsen - Udrejsecenter Kærshovedgård
Institution Enner Mark - kriminalforsorgen
KiF Holstebro
KiF Holstebro, lokalkontoret i Viborg
KiF Aarhus
Midt- og Vestjyllands Politi
Møgelkær fængsel
Nr. Snede fængsel
Pædagoguddannelsen Jydsk
Social- og sundhedsskolen Herning
Social- og sundhedsskolen Randers
Social- og sundhedsskolen Århus
Sydøstjyllands Politi
Udslusningsfængsel Skejby
Ungekriminalforsorgen Århus
VIA Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus
VIA University College - Campus Holstebro
VIA Videreuddannelse og kompetenceudvikling
Viborgseminariet
Østjyllands Politi
Anette Skjoldborg
as@socialraadgiverne.dk
Tlf: 87 34 24 89
Kofoeds Skole - Århus
Røde Kors - asyl
Røde Kors - Asylcenter
Studenterrådgivningen / Aarhus
Veterancenter Holstebro
Veterancenter Karup
Veterancenter Aarhus
Aylin Jensen
as@socialraadgiverne.dk
Tlf: 33 38 62 35

Familieretshuset Ringkøbing
Familieretshuset Aarhus
Lyng Udslusningsfængsel
Karina Madsen
km@socialraadgiverne.dk
Tlf: 87 47 13 09

Senest ændret 24 juni  2024

Kontakt Medlemsservice