Regionsbestyrelserne fortjener din opmærksomhed

Regionsbestyrelserne i både Nord, Syd og Øst har stor betydning – indirekte for DS’ overordnede retning og direkte for DS’ aktiviteter i dit nærområde. De fortjener din opmærksomhed, men har selv et ansvar for at profilere sig.

REGIONSLEDER: Rikke, Majken, Christine, Mette, Malene, Katja, Vinnie, Charisma, Mie, Mai, Helle, Susanne, Peter, Jeppe, Christoffer og Rasmus. Disse 16 udgør regionsbestyrelsen i DS Region Øst. De har påtaget sig ansvar for forvaltningen af 10 millioner kontingentkroner og udmøntningen af den aktivitetsplan, som over 140 medlemmer vedtog på sidste års regionsgeneralforsamling – og det er ikke så lidt!

Engagementet og ansvaret kom bl.a. til udtryk på seneste bestyrelsesmøde – hør bare her hvad Vinnie sagde om DS’ indsats for at skabe rammer for det gode arbejdsliv:

– Vi skal udbyde arrangementer om sammenhæng/adskillelse mellem privatliv og arbejdsliv.

– Vi skal understøtte ældre medlemmers position på arbejdspladserne og have fokus på overgangen fra et aktivt arbejdsliv til pensionistliv.

Eller hør hvad Peter sagde om at styrke socialrådgiverklubberne på arbejdspladserne:

– Vi skal holde en heldagskonference for klubbestyrelsesmedlemmer, hvor flere motiveres og inspireres til at tage aktiv del i udviklingen af deres klub.

– Et til to årlige TR-temadage skal handle om organisering, det vil sige metoder til at engagere flere medlemmer i arbejdet for det faglige fællesskab i DS/klubben.

Eller hør hvad Mette mente, der skal til for at gøre vores lønforhandlinger bedre:

– Vi skal styrke medlemmernes viden om overenskomster og processer for lønforhandlinger og understrege vigtigheden af, at TRerne har et mandat fra klubben før en lønforhandling.

Eller hør hvad Katja havde af ideer til uddannelsesområdet:

– Vi skal udvikle et koncept til alle moduler af socialrådgiveruddannelsen, hvor DS-repræsentanter står til rådighed som gæsteundervisere.

– Vi skal tale praktikvejlederne op, samle deres erfaringer og bruge erfaringerne aktivt til at få styrket kvaliteten af praktikforløbene.

– Studentermedlemmer skal have mere målrettede invitationer til vores medlemsarrangementer og viden om, at de kan benytte DS’ karrieretelefon.

Om alle ideerne bliver til virkelighed er for tidligt at sige, men stenene er lagt for to begivenhedsrige år med masser af gode medlemsfordele.

Regionsbestyrelserne i både Nord, Syd og Øst har stor betydning – indirekte for DS’ overordnede retning og direkte for DS’ aktiviteter i dit nærområde. De fortjener din opmærksomhed, men har selv et ansvar for at profilere sig. Jeg er en af de 16 i Øst, som vil tilstræbe at blive meget mere synlig og nærværende for dig som medlem, både i medier og den virkelige verden. Tag godt imod os!