Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse på tre et halvt år. Uddannelsen udbydes på professionshøjskolerne og på Aalborg Universitet

Der er studiestart to gange om året: 1. februar og 1. september. 

Bemærk, at der kan være andre starttidspunkter for de specielle linjer.

Uddannelsens opbygning

Socialrådgiveruddannelsen er bygget op omkring 6 kerneområder:

 • Teorier, metoder og etik indenfor socialt arbejde
 • Individet i samfundet, menneskers udvikling og sociale relationer
 • Sociale problemer, ledighed og livsbetingelser
 • Velfærdspolitik og den retlige regulering af socialfaglige indsatser
 • Organisation og økonomiske rammer for indsatser på de sociale og arbejdsmarkedspolitiske område
 • Evaluering, udvikling og kvalitetssikring af socialt arbejde.

Praktik

Der er én praktikperiode af 5 måneders varighed midt i uddannelsesforløbet. Skolen har ansvar for at fremskaffe praktikpladser.

Bachelorprojekt

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor du arbejder med en selvvalgt problemstilling.

Når du er færdig har du ret til betegnelsen professionsbachelor som socialrådgiver. Betegnelsen på engelsk er Bachelor of Social Work.

Særlige linjer og studieretninger

Alle socialrådgiveruddannelserne udbyder den klassiske socialrådgiveruddannelse. Derudover tilbydes særlige linjer og studieretninger. Socialrådgiveruddannelsen kan tages på følgende uddannelsesteder:

UCL i Odense tilbyder også en e-learningsbaseret linje (delvist fjernstudium)

VIA UC i Aarhus tilbyder en e-learningsbaseret linje (delvist fjernstudium)

UC SYD i Esbjerg tilbyder et deltidsstudium under lov om åben uddannelse. Uddannelsen varer 4 år

Absalon Professionshøjskole i Nykøbing Falster tilbyder en e-learningsbaseret uddannelse

KP Københavns Professionshøjskole tilbyder tre forskellige studieretninger udover den klassiske studieretning.

Adgangskrav til socialrådgiveruddannelsen

Du skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Den pædagogisk assistentuddannelse samt bestået dansk C, engelsk D og enten naturfag C eller samfundsfag C
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis tidligere trindelt social- og sundhedsuddannelse) samt bestået dansk C, engelsk D og enten naturfag C eller samfundsfag C
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag B og psykologi C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02

Adgangskravene til socialrådgiveruddannelsen er forskellige fra uddannelsesinstitution til uddannelsesinstitution og afhænger af, hvilken linie du vælger.

I 2020 ligger adgangskvotienten mellem ”alle optaget” og 8.

» Adgangskvotienterne på Uddannelsesguidens hjemmeside

Spørgsmål om optagelseskravene i kvote II rettes til den enkelte skole.

Optagelse til socialrådgiveruddannelsen

Hvornår og hvordan skal jeg søge? Fristen for ansøgning i kvote I er den 5. juli, og i kvote II den 15. marts. Bemærk, at der kan være særlige frister for for de specielle linjer.

Læs mere under punktet “Adgangskrav til socialrådgiveruddannelsen”.

Praktik

Formålet med uddannelsespraktikken på socialrådgiveruddannelsen er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis.

Den skal give mulighed for at du kan arbejde med faglige relevante problemstillinger og få kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Du får ikke løn under praktik.

Det er dit uddannelsessteds ansvar at hjælpe med at finde praktikpladser.

Praktiklederne på dit uddannelsessted har kontakten med arbejdspladserne. Praktikpladserne fordeles til de studerende i et samarbejde mellem undervisere, studerende og administration.

De nærmere bestemmelser om praktik er beskrevet i den lokale studieordning på uddannelsesinstitutionen.

Hvis du ikke er tilfreds med dit praktikophold, så tal med din praktikvejleder på arbejdspladsen om problemerne. Eller henvend dig til praktiklederen på dit uddannelsessted.

Ring til SDS’ praktikhotline på 33386188, hvis du har brug for råd og vejledning i forhold til at forstå dine rettigheder og muligheder i praktikken. Hotlinen har åbent tirsdag og torsdag fra 13-15. Du kan også sende en mail til sds@sdsnet.dk.

Praktik i udlandet

Du har mulighed for at tage dine praktikophold eller studere i udlandet. Tal med dit uddannelsessted om de konkrete muligheder, men læs mere her på siden og få inspiration til dine muligheder.

Nyttige hjemmesider:

Uddannelsesguiden
– læs om de enkelte landes uddannelsessystemer.

Statens Uddannelsesstøtte
– regler for SU, når man tager til udlandet.

Links til internationale socialrådgiverorganisationer

» EASSW – europæisk sammenslutning af sociale højskoler
» IASSW – international sammenslutning af sociale højskoler
» IFSW – international sammenslutning af fagforeninger for socialarbejdere

Stadig i tvivl?

Er du i tvivl om socialrådgiveruddannelsen er noget for dig – og vil du vide mere om den?

Hvis du er i tvivl om hvorvidt socialrådgiveruddannelsen er noget for dig, og hvilke muligheder der findes, kan du finde finde tips og gode råd her:

UddannelsesGuiden.dk finder du informationer om uddannelser, der er beslægtet med socialrådgiveruddannelsen, optagelseskriterier mv.

Kontaktmuligheder

studievalg.dk finder du syv regionale studievalgcentre, som kan hjælpe dig med at vælge videregående uddannelse.

Tips til nydanskere

Har du en udenlandsk eller international eksamen? Vil du søge ind på socialrådgiveruddannelsen med en udenlandsk eller international uddannelse, er ansøgningsfristen allerede 15. marts. Du skal benytte optagelsesportalen.

Her kan du også slå op i eksamenshåndbogen og se om din udenlandske eksamen er adgangsgivende til uddannelser i Danmark.

Det er den enkelte uddannelsesinstitution, der vurderer, om du opfylder betingelserne for optagelse. Hvis der er brug for en vurdering fra Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser (CVUU) i denne forbindelse, er det uddannelsesstedet og ikke dig selv, der skal kontakte CVUU.

Læs artikel på Uddannelsesguiden

Vil du vide mere om de særlige muligheder, som flygtninge og indvandrere har for uddannelse i Danmark, kan du læse artikel på Uddannelsesguiden.

Artiklen gennemgår muligheder for danskundervisning, afklaring af kompetencer, tolkeuddannelser og meget mere.

Kontakt

Formand i SDS

Rikke Flebbe
sdsformand@socialraadgiverne.dk