Professionen

Socialrådgivere tilrettelægger, koordinerer og udfører socialt arbejde inden for rammerne af lovgivningen.

Socialrådgivere tilrettelægger, koordinerer og udfører socialt arbejde inden for rammerne af lovgivningen.

Den personlige kontakt med mennesker, som har brug for hjælp, er en central del af socialrådgiverens arbejde.
» Læs DS’ professionsstrategi
» Læs DS’ professionsetik

Socialrådgivere støtter, forebygger, vejleder, rådgiver og træffer beslutninger, der kan forebygge og løse sociale problemer, f.eks. problemer, der er opstået som følge af arbejdsløshed, sygdom, ulykker, skilsmisse, problemer med børn og unge, hjemløshed osv.

Administration og beregninger

Det sociale arbejde indebærer også administration. Socialrådgiveren fører journaler, skriver referater, udfylder skemaer og foretager økonomiske beregninger og udbetalinger.

Desuden arbejder socialrådgivere med projekter, dokumentation, udvikling og behandling.

Arbejdsfunktioner

Viften af socialrådgivernes arbejdsfunktioner er bred og dækker bl.a.:

 

 • Administrativ og individorienteret myndighedsudøvelse
 • Forebyggelse af sociale problemer og marginalisering
 • Vejledning
 • Lokalsamfundsarbejde/boligarbejde
 • Miljøarbejde
 • Gadearbejde
 • Bostøtte
 • Støtte i hjemmet
 • Familiebehandling og -pleje
 • Konsulentarbejde
 • Behandling
 • Undervisning
 • Ledelsesopgaver
 • Planlægning
 • Supervision mv.

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening arbejder løbende på at udvikle socialrådgivernes fag og den politik, der sætter rammerne for den socialfaglige indsats.

» Læs mere

 

Kontakt

Formand i SDS

Rikke Flebbe
sdsformand@socialraadgiverne.dk