Parat til job?

Kontakten til arbejdsmarkedet er meget vigtigt for at få job efter studiet. Mange stillinger besættes gennem netværk og kontakter frem for gennem stillingsopslag.

Du forbedrer derfor dine muligheder ved allerede under studiet at tænke på, hvordan du kan få og opretholde kontakter til arbejdsmarkedet.

Kontakt til praktiksted

Du får i din studietid en vigtig kontakt til arbejdsmarkedet – nemlig gennem din praktik. Det er en god ide at holde denne kontakt ved lige, også når du er færdig med praktikken. Ofte ansættes tidligere praktikanter i vikariater. Selv et kort vikariat er en god kvalifikation som nyuddannet.

Kontakt til socialrådgiverarbejdspladser

Gennem studiet og opgaveskrivning får du kontakt med socialrådgiverarbejdspladser. Hold kontakten ved lige, da mange ledere kigger sig omkring blandt dem, de kender, når de skal have en stilling besat.

Kontakt til arbejdspladser gennem studiejob

Gennem dine studiejobs får du også kontakt til arbejdsmarkedet. Selv om du ikke har arbejde på en socialrådgiverarbejdsplads, kan du godt få kontakter, som du kan bruge i din jobsøgning som socialrådgiver, idet socialrådgivere arbejder mange steder. Også på arbejdspladser som ikke traditionelt ansætter socialrådgivere.

Netværksgrupper

Under studiet får du kontakt med mange fagfæller, både studerende og uddannede socialrådgivere. Disse kan fungere som uformelt netværk for dig, når du søger arbejde. Netværk kan også være mere formelle, for eksempel gennem medlemskab i et fagligt selskab eller en interessegruppe.

Du kan f.eks. bruge en netværksgruppe til at få styr på følgende:

  • Oplysninger om, hvad man laver på en bestemt arbejdsplads.
  • Argumenter for, hvorfor du søger en bestemt stilling.
  • Hvordan forskellige ledelsesformer fungerer.
  • Hvordan samarbejdet er på arbejdspladserne.
  • Sparring i forhold til, hvor du skal søge job.

Erfa-grupper

Erfaringsudvekslingsgrupper giver god mulighed for at diskutere studiet, faglighed og erfaringer fra det praktiske socialrådgiverarbejde. Det kan lette din vej til arbejdsmarkedet at være med i en erfagruppe.

Kontakt

Formand i SDS

Rikke Flebbe
sdsformand@socialraadgiverne.dk