Hvor arbejder socialrådgivere?

De fleste socialrådgivere er ansat i kommunerne, men socialrådgivere arbejder også i regioner, staten og i private organisationer og institutioner.

De fleste socialrådgivere er ansat i kommunerne, men socialrådgivere arbejder også i regioner, staten og i private organisationer og institutioner. Udviklingen peger på, at der bliver flere og flere selvstændige socialrådgivere.

Kommuner

De fleste socialrådgivere (cirka 83 procent) er ansat i kommunernes forvaltninger, projekter og institutioner.

Kommunalt ansatte socialrådgivere arbejder med familier, børn, unge, ledige, ældre, sygdomsramte, handicappede og misbrugere.

Der arbejdes med rådgivning, vejledning, aktivering, revalidering, førtidspension, integration, anbringelser, dagbehandling, distriktspsykiatri, misbrugsbehandling, m.v. Medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening kan melde sig ind i en eller flere af foreningens faglige netværk.

Læs mere om kommunernes sociale arbejde på Kommunernes Landsforenings (KL) hjemmeside.

Find kontaktoplysninger på kommunerne

Regioner

Omkring fire procent af socialrådgiverne er ansat på regionernes sygehuse og døgninstitutioner.

Det regionale område dækker patientrådgivning, psykiatrisk behandling, bostøtte og institutioner inden for psykiatri, handicappede, m.v.

Læs mere om regionernes arbejde på Danske Regioners hjemmeside.

Staten

Cirka seks procent af socialrådgiverne arbejder på statens område, eller på institutioner, der har kontrakt med staten.

Kriminalforsorgen er den største arbejdsplads. Øvrige er Forsvaret, Studenterrådgivningen, socialstyrelsen, uddannelsesinstitutioner osv.

På de største arbejdspladser organiserer socialrådgiverne sig i Landsklubber.

Private organisationer, institutioner mv.

Der er også socialrådgivere ansat på det private område. Aktuelt arbejder omkring syv procent som selvstændige socialrådgivere.

Det drejer sig f.eks. om fagforeninger, asylcentre, boligselskaber, pensionskasser og forsikringsselskaber samt private virksomheder.

Desuden er der mange mindre sociale organisationer, patientforeninger, frivilligcentraler og selvejende institutioner tilknyttet de frivillige sociale organisationer. Det gælder for eksempel dag- og døgninstitutioner for børn og voksne, familiepleje, misbrugsbehandling mv.

På de største arbejdspladser organiserer socialrådgiverne sig i Landsklubber.

Selvstændige

Der er også socialrådgivere, der arbejder som selvstændige socialrådgivere. Dansk Socialrådgiverforening har en Sektion for selvstændige som varetager deres særlige behov.

 

Kontakt

Formand i SDS

Rikke Flebbe
sdsformand@socialraadgiverne.dk