Gode råd om til at starte som selvstændig

Huskeliste når du laver en kontrakt

 • Indgå altid en skriftlig aftale
 • Hvem indgår du aftalen med – skriv klart og tydeligt hvem du indgår aftalen med – virksomhed – husk at anføre registrerings-nummer, privatperson – hele navnet , adresse, telefon og mail
 • Beskriv opgaven som skal løses; Hvad skal du levere, hvad skal den anden part levere for at du kan løse opgaven, skal opgaven løses i en bestemt form
 • Beskriv tidsplanen
 • Er der særlige kvalitetskrav?
 • Hvad med sygdom/forhindringer?
 • Vederlag – skal du have et fast honorar eller honoreres efter timeforbrug?
 • Skal du have dækket udgifter til kørsel og forberedelse, skrivearbejde m.v ?
 • Hvad er dine betalingsbetingelser og skal du evt afregnes løbende ?
 • Det skal fremgå af aftalen, hvis du har rettigheder til fx kursusmateriale.
 • Skal der være en fortrolighedsklausul?
 • Skal du have en forsikring for ansvar, rådgiverforsikring?
 • Skriv hvornår aftalen træder i kraft og hvornår og hvordan den ophører.

Kontakt

Arrangementer

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden?

Kontakt sekretær Søs Ammentorp. Tlf. 33 38 61 60, mail sa@socialraadgiverne.dk

Konsulentbistand

Kontakt konsulent Mette Bertelsen
Tlf: 33 38 61 71
Mail: meb@socialraadgiverne.dk