Gode råd – når du starter som selvstændig

Som selvstændig socialrådgiver skal du gøre dig nogle overvejelser om for eksempel ydelse, økonomi og målgruppe. På denne side er der listet nogle lavpraktiske spørgsmål/svar vedrørende opstart som selvstændig.

Afklaring

Det kan være en god ide at mærke efter, om du føler dig klar til livet som selvstændig. Det er nemlig helt afgørende, at du tager stilling til, om det virkelig er dig at være selvstændig og om dette stemmer overens med dine værdier og prioriteter i livet.

Hvis du har brug for hjælp til afklaring af, hvorvidt det er noget for dig at være selvstændig, kan du kontakte karrieretelefonen.

» Virksomhedsguiden.dk: Start din egen virksomhed

Afgrænsning mellem selvstændige og lønmodtager

Hvis du gerne vil vide mere om afgrænsningen mellem selvstændige og lønmodtager, har skat lavet en vejledning.

Oplysningspligt overfor din arbejdsgiver

Hvis du er i et ansættelsesforhold, er du forpligtiget til at opføre dig loyalt overfor din arbejdsgiver – dette gælder både internt og eksternt. Såfremt du tilsidesætter din loyalitetspligt overfor for din arbejdsgiver, kan det i værste tilfælde have ansættelsesretlige konsekvenser.

Din loyalitetspligt indebærer blandt andet, at du ikke må påbegynde eller beskæftige dig med konkurrerende virksomhed.

Har du spørgsmål kontakt Lavanie Flores på lf@socialraadgiverne.dk.

» Lov: Funktionærloven

Lav en forretningsplan

En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den.

» Virksomhedsguiden.dk: Beskriv og test din forretningsidé

Virksomhedsform og registrering

Hos Virksomhedsguiden, der er drevet af Erhvervsstyrelsen, kan du få hjælp til at afklare, hvilken virksomhedsform, der er den rette for dig.

Derudover skal du registrere din virksomhed og få et CVR-nummer på virk.dk.

» Virk.dk: Start virksomhed
» Virksomhedsguiden.dk: Få overblik over virksomhedsformer

A-kassen

Det er vigtigt, at du oplyser din a-kasse om, at du er eller har tænkt dig at blive selvstændig, fordi du eventuelt kan have en dagpengeret som selvstændig.

» Kontakt Dansk Socialrådgiverforenings a-kasse – en del af FTFa
» Virksomhedsguiden.dk: Dagpenge som selvstændig

Skat

Skat har lavet en tjekliste til en god start, når du starter din egen virksomhed.

Når du som selvstændig socialrådgiver sælger visse former for ydelser, skal du huske, at disse ydelser kan være fritaget for moms. I så fald skal du ikke registreres for moms, men typisk for lønsumsafgift.

Vær opmærksom på, at du kan bestille ’Selvstændig socialrådgiver – moms- og lønsumsafgiftshåndbog hos konsulent Lavanie Flores i Dansk Socialrådgiverforening.

Har du spørgsmål kontakt Lavanie Flores på lf@socialraadgiverne.dk.

» Skat: De første trin – følg vores tjekliste til en god start
» Virksomhedsguiden.dk: Moms og lønsumsafgift

Forsikringer

Husk at ulykkessikre dig selv i tilfælde af for eksempel sygdom. Derudover skal du overveje andre forsikringer, der eventuelt kan hjælpe dig.

» Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering: Forsikringsordninger for sygedagpenge – selvstændige erhvervsdrivende og mindre private virksomheder
» Virk.dk: Sygedagpengeforsikring

Pension

Du bør overveje, om du skal spare op til din pension.

» Borger.dk: Selvstændige og pension

Databeskyttelse (GDPR)

Reglerne om databeskyttelse stiller en række krav til dig og din virksomhed, som du skal overholde, når du for eksempel indsamler, opbevarer og videregiver personoplysninger om andre.

» Virksomhedsguiden.dk: Databeskyttelse (GDPR)

Få din egen side under Dansk Socialrådgiverforening

Du har mulighed for at få din egen side under siden for selvstændige socialrådgivere, så du kan præsentere din virksomhed for andre selvstændige socialrådgivere og/eller potentielle kunder?

Kontakt

Arrangementer

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden?

Kontakt sekretær Søs Ammentorp. Tlf. 33 38 61 60, mail sa@socialraadgiverne.dk

Konsulentbistand

Har du spørgsmål vedrørende arrangementer eller det netværk du kan få, kan du kontakte konsulent Mette Bertelsen på telefonnummer 33 38 61 71 eller på mail meb@socialraadgiverne.dk.

Hvis du har brug for rådgivning, kan du kontakte konsulent Zen Wedfall Lydiksen på telefonnummer 21 31 10 35 eller på zwl@socialraadgiverne.dk.

Vær opmærksom på, at du kun kan få rådgivning i forhold til dit arbejde som lønmodtager.