Vikki Vermod

Socialrådgiver og Faglig Koordinator

Kontakt

Vikki Vermod
Stiftelsesvej 18
8300 Odder
Telefon: 21208937
Firma: SocialrådgiverMod
Mail: frydenlyst@pc.dk
Hjemmeside: socialraadgivermod.dk

Kompetencer og erfaring

 • Serviceloven ift handicapområdet – målgruppe: Unge og voksne med psykisk og fysisk handicap – indgående kendskab til lovgivning, rettigheder og muligheder ift støtte og hjælp i eget hjem samt ift mulighed for botilbud
 • Faglig koordinator Ungecentret Aarhus kommune siden 2019 – fagområde: Handicap 17 – til 29 år – Erfaring med processerne omkring den svære overgang henover det 18 år
 • Visitator i Ungecentrets Aarhus kommunes Visitationsudvalg 2021-2022 – indgående kendskab til visitering og beslutningsprocesser ift de kommunale afgørelser
 • Del af Aarhus kommunes Rehabiliteringsteam 2022 – Stor erfaring ift at gennemskue komplicerede sagsforløb
 • Tværfagligt samarbejde – jobcenter, psykiatri, sundhedssektor, rusmiddelcenter og politi
 • Samarbejde med kommunale, private og Regionale botilbud
 • Samarbejde med rusmiddelcenter, herberg og psykiatri med fokus på helhedsorienterede løsninger

Uddannelse

 • Uddannet i Åben Dialog – Livsmester
 • Kursusforløb: Konflikthåndtering, Supervision, Forhandling, Signs Of Safety
 • Tidligere – Selvstændig, leder, mentor, underviser, udfører ift dagtilbud, kontaktperson udsatte unge, handicaphjælper

Jeg tilbyder

 • RÅDGIVNING OG VEJLEDNING
  Kend dine rettigheder og find ud af hvem du skal henvende dig til
 • BROBYGNING
  Fra botilbud/efterskole/ højskole/forældrehjem til næste skridt ud i voksenlivet – find vej i systemet
 • FACILITERING OG MØDELEDELSE
  Jeg har desuden erfaring ift refleksiv mødeafholdelse ved anvendelse af teknikker fra Åben Dialog og kan hjælpe både udfører og borger
 • VIDEN OG KENDSKAB
  Servicelov, målgruppevurdering, udførerne (botilbud, dagtilbud, bostøtte), bolig (Den Sociale Boligtildeling), visiteringsprocesser, ansøgningsprocedure, rettigheder mv.
 • OVERBLIK OG SYSTEMATISERING
  Få hjælp til at overskue din sag og dine muligheder ift kommunale tilbud og tilbud via foreninger og frivillige

Pris

Første samtale af 20 min varighed er gratis.

Herefter udarbejdes en pris som kan variere alt efter opgavetype og omfang