Søren Møller Petersen

Konsulent og privatrådgiver

Kontakt

Søren Møller Petersen
Chr. X Vej 6, st. lejl 7
8260 Viby J
Telefon: 29 70 02 12
Mail: mail@find-vej-i-systemet.dk
Hjemmeside: www.find-vej-i-systemet.dk

Kompetencer og uddannelse

Jeg er uddannet socialrådgiver med 34 års erfaring inden for Social-, Handicap- og Beskæftigelsesområdet.
Jeg har et bredt kendskab social- og beskæftigelseslovgivning og et ret godt kendskab til mekanismerne i den offentlige forvaltning.
Jeg har solid erfaring i forhold til at tilvejebringe rammer for tværgående sagssamarbejde og stærke kompetencer i forhold til at understøtte og supervisere i komplekse og konfliktfyldte sagsforløb.
Nogle af mine væsentlige erfaringer omfatter bl.a.:

  • DUKH – Statslig konsulenttjeneste / rådgivningstjeneste for borgere med handicap og deres pårørende – 6 år.
  • Ledelsesarbejde i Jobcenter, Voksenhandicap, Sundheds- og ældreområdet, Bostøtte og Aktiveringsfelt – sammenlagt 10 år.
  • Socialrådgivning i myndighedsafdelinger inden for social- og beskæftigelsesområdet – både store og små kommuner – sammenlagt 7 år.
  • Undervisnings og støtteopgaver for mennesker med sociale og / eller psykiatriske problemer – sammenlagt 10 år.

Jeg har i alle årene løbende deltaget i efteruddannelse og opkvalificering.
Har bla erhvervet Diplomuddannelse i Socialt arbejde og Ledelse, endvidere har jeg en bredt sammensat terapeutisk- og psykologisk efteruddannelse.
Og endelig har jeg løbende opdateret mig med relevante lovtiltag inden for Social- Handicap- og Beskæftigelsesområdet

Jeg tilbyder

Rådgivning til borgere, brugerforeninger og handicaporganisationer, virksomheder, advokatfirmaer og fagforeninger. Målgruppen er borgere der på grund af sygdom eller nedsat funktionsevne har en sag ved Jobcentret, socialforvaltningen eller andre offentlige myndigheder.

Rådgivningen i enkeltsager tager afsæt i borgerens ønsker og sigter på at fremme hans /hendes sag mest muligt inden for lovgivningens rammer. Jeg yder råd og vejledning i forhold til lovgivningen, deltager i møder med myndigheden sammen med borger, jeg kan medvirke til at sikre en god dialog med sagsbehandleren, understøtte at borgeren bliver hørt og taget alvorligt, bidrage til at skabe fremdrift i sager, der er gået i stå og jeg kan hjælpe med at klage over afgørelser. Læs mere på min hjemmeside www.find-vej-i-systemet.dk

Oplæg, undervisning og foredrag målrettet brugerforeninger, handicaporganisationer m.fl.: f.eks. Oplæg om tværgående rettigheder ved myndighedernes sagsbehandling,

Uddannelse af bisiddere, oplæg inden for specifikke lovområder, foredrag om magt og afmagt – borgerens møde med systemet, individuelt tilpassede kurser Læs mere på min hjemmeside www.find-vej-i-systemet.dk

Pris

Enkeltsagsrådgivning: Gratis indledende samtale Sagsoprettelse: kr 1500,- inkl. moms
Timepris rådgivningsforløb: kr 750,- pr time
Oplæg, kurser, foredrag – (samlet pris for en gruppe af deltagere)
Tværgående rettigheder 1½ time kr 1875,- inkl. moms
Uddannelse af bisiddere fra 5.625,- inkl. moms
Oplæg om specifikke sagsområder kr 1175 pr time inkl. forberedeles (prisen er inkl. moms)
Læs mere om mine kurser på www.find-vej-i-systemet.dk