Sara Einhorn

Professionel socialfaglig rådgivning indenfor beskæftigelseområdet

Kontakt

Sara Einhorn
Telefon: 4283 1770
Mail: sara@privatsocialraadgiver.nu
Hjemmeside: privatsocialraadgiver.nu

Jeg tilbyder rådgivning indenfor beskæftigelsesområdet

Jeg møder mange mennesker som føler at det er svært at være ”en sag” i Jobcentret. Måske har du – ligesom dem – en følelse af, at deres sag bliver trukket i langdrag uden at komme nærmere en afklaring. Måske synes du at det er svært at komme til møder i Jobcentret uden en bisidder, måske vil du gerne klage over en afgørelse, men ved ikke hvordan du skal gøre? Jeg kan bl.a. hjælpe med:

  • Bisidder eller partsrepræsentation til møder i Jobcenter mv.
  • Støtte til at deltage i rehabiliteringsmøder
  • Udfærdigelse af dele af den forberedende plan til rehabiliteringsmødet
  • Hjælp til at forstå ”systemet”
  • At være tovholder på ”din sag” hvis du føler at den er løbet af sporet
  • Udfærdigelse af klager over Jobcenterafgørelser

Derudover har jeg en stor interesse for at hjælpe mennesker med nedsat arbejdsevne ind på arbejdsmarkedet. Kontakt mig hvis du har brug for hjælp til at udfærdige CV og ansøgninger eller hjælp til hvordan du kan søge arbejde uopfordret. Jeg tilbyder også afklarende samtaler specifikt rettet imod afklaring af fremtidigt job- eller uddannelsesvalg.

Mine kompetencer

Jeg er uddannet interkulturel socialrådgiver i januar 2008, fra Den Sociale Højskole i København. Siden har jeg arbejdet indenfor beskæftigelsesområdet i kommuner, anden aktør og det boligsociale område. Jeg har undervist kommende socialrådgivere på Københavns Professionshøjskole og er tilknyttet censorkorpset på landets socialrådgiveruddannelser. I 2011 har jeg suppleret min socialrådgiveruddannelse med en Master i Socialt Entreprenørskab fra RUC.

Pris

Rådgivning 875 kr. i timen inkl. moms.