Sabrina Bech Røn

SBR Socialrådgivning

Kontakt

Sabrina Bech Røn
Hjortevej 19
6715 Esbjerg
Tlf.: 28560740
Mail: sbr@sbrsocialraadgivning.dk

Kompetencer

Jeg kan rådgive, støtte og hjælpe dig indenfor:

 • Sygedagpengeloven
 • Uarbejdsdygtighed
 • Forlængelse af sygedagpengeperioden
 • Jobafklaringsforløb
 • Fleksjob
 • Ressourceforløb
 • Førtidspension
 • Afklaringsforløb
 • Virksomhedspraktik
 • Løntilskud
 • Revalidering og SU Handicaptillæg
 • Hjælpemidler og personlig assistanceordning
 • Arbejdspladsfastholdelse
 • Socialfaglig rådgivning for udlandsstuderende

Uddannelse

Uddannet Socialrådgiver, med multiple kompetenceudviklingskurser og coaching.

Jeg tilbyder

Jeg kan rådgive og vejlede dig i din aktuelle sag ved kommunen. Ved en gennemgang af dine sagsakter, med udgangspunkt i den problemstilling du står overfor, vil jeg kunne vejlede og coache dig personligt, i din fremadrettede sagsbehandling og kontakt til kommunen.

Hjælp til udfærdigelse af CV og ansøgninger.

Jeg tilbyder at coache dig, så du bliver skarp på, hvilke kompetencer og færdigheder du har, som kan anvendes inden for andre brancher og områder på arbejdsmarkedet.
Coachen foregår i en dialog, hvor vi i samråd skriver nogle sætninger ned som du fremadrettet kan anvende i dit CV og ansøgninger.
På denne baggrund bliver dine muligheder for at opnå en jobsamtale forøget og dine chancer for at opnå et ansættelsesforhold større.

Priser