Rikke Borg Johannesen

Professionel socialrådgiver til private

Kontakt

Rikke Borg Johannesen
Rådgiverbutikken
Kirke Værløsevej 24, 1. sal dør B
3500 Værløse
Telefon: 4278 2414
Mail: rikke@raadgiverbutikken.dk
Hjemmeside: www.raadgiverbutikken.dk

Kompetencer

 • Stor erfaring med rådgivning til borgere der varig eller midlertidigt har nedsat
  arbejdsevne
 • Indgående kendskab til bevilling og udbetaling af forsørgelsesydelser
  (sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse, revalideringsydelse,
  ressourceforløbsydelse, fleksløntilskud.)
 • Jeg har arbejdet i 8 år som socialrådgiver i Tryg forsikring og har været med til at
  etablere deres “Tryg Tilbage” koncept. Derfra et godt kendskab til
  personskadeområdet og særligt arbejdsskadeområdet
 • Endvidere til samspillet mellem sociale ydelser og forsikrings- og
  pensionsordninger

Uddannelse

 • Uddannet socialrådgiver i 2000 fra Den Social Højskole i København
 • Endvidere har jeg en projektleder uddannelse fra 2010 og et væld af kurser bag mig, i blandt andet samtaleteknik, konflikthåndtering, psykiske lidelser og løbende faglige kurser i blandt andet sygedagpenge- og arbejdsskadeloven.

Jeg tilbyder til private

 • Private
  • Partsrepræsentant, bisidder, sparring og vejledning i jobcentersager
  • Vurdering og udfærdigelse af partshøringssvar og klager i sager om sociale ydelse og arbejdsskadesager
 • Virksomheder
  • Rådgivning til medarbejdere eller kunder i sociale sager
  • Hjælpe til fastholdelses af eksisterende medarbejdere
  • Hjælp til at tage et sociale ansvar
 • Endvidere laver jeg oplæg til debat og nye perspektiver
  • Samspil mellem sociale ydelser og forsikrings- og pensionsydelser
  • Jobcenteret set fra borgerperspektiv – fortolket af en socialrådgiver

Priser

 • Private
  • Rådgivning 875 kr. i timen incl. moms
  • Transport 4,45kr. pr/km incl. moms
 • Virksomheder
  • Efter aftale