Mie Sidenius Brøner

Psykoterapeut og cand. soc.

Kontakt

Mie Sidenius Brøner
Algade 28 A
4000 Roskilde
Tlf. 5314 5051
Mail: mie@coeur.dk
Hjemmeside: www.coeur.dk

Kompetencer

Jeg tilbyder terapeutisk og socialfaglig støtte til menneskelig oplblomstring

  • Jeg er reflekterende, socialt og fagligt engageret
  • Jeg gør mig altid umage med, at forstå det den anden forstår og møder mennesket i respekt for dets levet liv
  • Jeg anser tillid som en nødvendighed og anerkendelse som essentielt, for at etablere en god relation som i mit perspektiv er fundamentet i arbejdet med mennesker
  • Jeg er optaget af det gode samarbejde med kommuner og andre partnere for at højne en samlet indsats for det enkelte menneske

Jeg tilbyder støtte til menneskelig opblomstring. På den langsomme måde. Så har du en forventning om hurtigt at få styr på dit liv, så skal du vælge en anden terapeut end mig. Til gengæld vil du i mit terapeutiske arbejde opleve mængder af nænsomhed. Nærvær. Ærlighed. Accept. Anerkendelse. Kærlighed. Ro. Og langsomhed. Helt enkelt recepten på at opnå selvstøtte, så du kommer hjem. Til. Dig. Selv.

Uddannelse

  • Eksamineret eksistentiel psykoterapeut (5 årig)
  • Cand. Soc. – kandidat i Socialt Arbejde
  • Socialrådgiver med diplom i udsatte børn, unge og familier

Jeg tilbyder

Hjertesamler – § 54

Coeur betyder hjerte på fransk. Og tilbyder nærværende støttende samtaler til forældremyndighedsindehaver til et barn som skal/er anbragt udenfor hjemmet.

Det er både psykisk, fysisk og socialt indgribende, når et barn anbringes udenfor hjemmet. Og naturligvis er der mange følelser forbundet med en anbringelse. Udover barn og forælder, så kan anbringelsen have stor indflydelse for andre nærtstående til barnet, eksempelvis bedsteforældre. Det kan være vanskeligt for omgivelserne at rumme og forstå omfanget af anbringelsen, og derfor er dette gratis støtteforløb helt særligt, og medvirkende til sikre et godt samarbejde hele vejen rundt om barnet.

Jeg har aldrig mødt en forælder, som ikke ønsker at gøre det bedste for deres barn. Og i den ideelle verden trives børn og forældre sammen, hvilket også er det billede der tegner sig på de sociale medier. Her ser det ud som om, at de fleste forældre har mængder af overskud og gør alt det rigtige for deres børn. Når man selv er forælder til et anbragt barn, så kan dette spejl forstærke ens følelser af utilstrækkelighed og mindreværd. For nogle forældre medfører anbringelsen en form for hjemløshed inden i en selv. Og hvad stiller man egentligt op, når man ikke er hjemme i sig selv? Mange forældre kæmper med lav selvfølelse, ved at få styrket dine selvforhold, kan du opnå større selvtillid, selvaccept og selvværd.

For nogle kan selve samarbejdet med systemet være det der fylder. Andre har brug for at forstå, hvad der står i de papirer som omhandler anbringelsen. Og så er der alle følelserne. Når et barn anbringes, kommer mange følelser i spil og for nogle forældre medfører dette en krise. Det er en befrielse og noget ganske særligt at have sit eget rum, hvor det rummes at sætte ord på alle følelser.

Når en forældre oplever sig mødt har det positivt effekt på relationen til barnet!

Priser

Støtte efter Servicelovens § 54 er gratis for støttepersonen. Derudover tilbyder jeg individuelle terapeutiske forløb. Yderlige priser og oplysninger finder du på min hjemmeside – www.coeur.dk