Jens Peder Nielsen

Socialrådgiver og psykoterapeut, MPF

Kontakt

Jens Peder Nielsen
Hågendrupvej 5
3250 Gilleleje?
Telefon: 4831 9819
Mobil: 2962 7169
Mail: jp-nielsen@get2net.dk
Hjemmeside: www.jenspnielsen.dk

Jeg tilbyder

 • socialrådgivning
 • supervision
 • samtale og kroppsykoterapi
 • bisidder
 • §54 støtteperson for forældre til anbragte børn
 • samtalegrupper for pårørende til psykisk syge
 • samtalegruppe for “voksne børn af psykisk syge forældre”
 • kontaktperson for børn, unge og familier
 • personlig rådgiver for børn og unge
 • familiebehandling og -rådgivning
 • Speciale: Psykiatri og pårørende