Eva Marianne Terkelsen

Socialrådgiver og konsulent med speciale inden for arbejdsmarkedsområdet

Kontakt

Eva Marianne Terkelsen
Bjørnø 14
5603 Bjørnø
Telefon: 6013 0083
Mail: evam.terkelsen@gmail.com
Hjemmeside: www.Bjorno-konsulenten.dk

Kompetencer

Jeg er Socialrådgiver med mere end 15 års erfaring inden for Sygedagpenge, Revalidering, Rehabilitering, Fleksjob og Førtidspension.

Som ansat, har jeg varetaget meget forskelligartede funktioner, bl.a. som:

 • Socialrådgiver/ sagsbehandler
 • Virksomhedskonsulent / Jobkonsulent
 • Faglig leder
 • Gruppe- og projektleder
 • Formand for pensionsudvalget samt

Som selvstændig socialrådgiver & Konsulent, har jeg varetaget meget forskellige opgaver bl.a. som:

 • Afløser / Vikar under akut sygdom / ubesat stilling
 • Ekstra ressource til sagsbehandling og afslutning af meget langvarige sygedagpengesager
 • Oprydning i misligholdt sagsstamme
 • Udarbejdelse af tidl. Ressourceprofil / Nu den “Forberedende del af Rehabiliterings-planen” – i samarbejde med borgeren.
 • Hjælp til at opbygge arbejdsgange i ny-oprettet afdeling
 • Hjælp til at opbygge sagsstyring – samt implementering af nyt arbejdsmarkedssystemOplæring af nye medarbejdere
 • Underviser – både af enkelte medarbejdere og medarbejdergrupper
 • Bisidderopgaver

Uddannelse

 • Socialrådgiver v. DSH-Odense
 • Projektlederuddannelse – Den professionelle projektleder v. ATTRACTOR).
 • Diplomuddannelse i Ledelse v. Ingeniørhøjskolen i Odense:
  Tilvalgs moduler: ”Team- og netværksledelse” /
  ”Ledelse, Kommunikation og organisation”
  Afgangsprojekt: Virksomhedskultur og Kulturanalyse (”En bulldozer der tror hun er
  en personbil”)
 • Projektuddannelse med fokus på Det Rummelige arbejdsmarked v. Castbjerggård
 • HPT-Team: Teambuilding – udvikling af grupper og ledere
 • Specialfunktionen Job & Handicap v. STAR
 • Funktionsevnemetoden v. DSH-Odense og CVSU-Fyn
 • Arbejdsevnen i praksis v. Landsforeningen af lægekonsulenter
 • Arbejdsevnemetoden v. DSH-Odense
 • Mødekultur – mødeledelse v. Center for konfliktløsning

Jeg yder Socialfaglig bistand til

 • Jobcentre / kommuner
 • Private og offentlige arbejdsgivere
 • Private og offentlige organisationer samt
 • Private borgere.

Jobcentre og Kommuner

Er I ramt af sygdom, stillingsledighed eller har I af anden årsag brug for ekstra hænder?, Har I brug for “hurtig udrykning”?, Er opgaven stor eller lille?, Har I brug for hjælp i få timer eller på fuld tid?

 • Kompetenceudvikling
 • Hjælp til organisering og tilrettelæggelse af arbejdsgange
 • Faglig sparring og udvikling
 • Supervision
 • Oplæring af nye medarbejdere
 • Oprydning i “misligholdt sagsstamme”
 • Vikarbistand i kortere eller længere tid
 • Den forberedende del af rehabiliteringsplanen
 • Virksomhedskonsulent/ Jobkonsulent – Varetage den Virksomhedsrettede indsats:
  • Match mellem borger og virksomhed
  • Etablering af virksomhedspraktik
  • Løbende opfølgning
  • Afsluttende beskrivelse til brug for forelæggelse af sag i Rehabiliteringsteamet.

Private og offentlige arbejdsgivere

 • HR-opgaver samt administrative opgaver ifm. en sag om sygedagpenge eller anden kontakt med det kommunale “system”
 • Bistand til ansatte og/ eller virksomheden ifm. sygdom eller anden alvorlig situation, der påvirker arbejdspladsen/ medarbejderen
 • Arbejdsfastholdelse af medarbejdere eller ledere der er i risiko for langvarig sygefravær – det kan være pga. akut opstået sygdom eller gradvis nedsat evne til at varetage hidtidigt arbejde

Private og offentlige organisationer

 • Undervisningsopgaver
 • Supervision

Private borgere

Bisidderopgaver / Hjælp til at finde vej i “systemet” – ift. sager om f.eks.

 • Sygedagpenge
 • Jobafklaring
 • Revalidering
 • Ressourceforløb
 • Fleksjob
 • Førtidspension

Pris

Afhænger af opgaven