Ea Lundsteen

Socialrådgiver og konsulent med speciale inden for beskæftigelse, integration og ledelse

Kontakt

Ea Lundsteen
Hovedgaden 3
6064 Jordrup
Telefon: 27111657
Mail: ea@lundsteen.biz
Hjemmeside: www.lundsteen.biz
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lundsteenbiz/

Løser blandt andet følgende opgaver:

 • Undervisning i lovstof på beskæftigelsesområdet
 • Opkvalificering og udvikling af medarbejdere og faglige koordinatorer
 • Ledersparring
 • Interim ledelse
 • Syns- og skønsmand i forbindelse med retssager
 • Skriver lovbøger målrettet kunden (eksempelvis Den med Paragrafferne for Dansk Flygtningehjælp)

Jeg sætter en ære i altid at tilpasse mine ydelser til jeres behov, uanset om det er faglig sparring, undervisning/kurser, sagsbehandling eller andre konsulentydelser.

Udvalgte kompetencer

Socialrådgiver med +20 års erfaring fra kommunalt regi og som selvstændig.
Coach med +15 års erfaring med private klienter.

Har specialiseret mig i

 • sygedagpenge
 • fleksjob
 • forsikrede ledige
 • førtidspension
 • integration

men har også indgående kendskab til:

 • kontanthjælps- og uddannelseshjælpsområdet
 • revalidering
 • ressourceforløb

samt snitfladerne til blandt andet Serviceloven og de Handicapkompenserende ordninger.

Ledelse

 • Fagligt og personalemæssigt ansvar for 30 medarbejdere, styring gennem krisetider, distanceledelse (pga. hjemsendelse i forbindelse med Covid-19)
 • Faglig sparring, løft af medarbejdere, sikre en jævn ressourcefordeling samt trivsel
 • Økonomisk ledelsestilsyn
 • Fagligt ledelsestilsyn: Både generel sagsgennemgang og temarevision, samt opfølgning på dette. For at give målrettet faglig støtte til medarbejderne, med mulighed for læring og udvikling af den faglige indsats
 • Sagsgennemgang individuelt med medarbejdere med henblik på at sikre og løfte kvaliteten
 • Årshjul til temarevision og kvalitetssikring; Fordi kvalitetssikring er nødvendig, for at synliggøre at mål og resultater nås, hvilket medvirker til udvikling af faglig stolthed hos medarbejderne

Samarbejde

 • Tillidsskabende, og indgår let i dialog med såvel medarbejdere, som ledere, politikere og interne/eksterne samarbejdspartnere
 • Vant til at arbejde i en politisk styret organisation, og kan agere loyalt i de rammer der udstikkes
 • Gode erfaringer med tværfagligt samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere
 • Kan samarbejde i mange kontekster og indgå i den rolle, der er givet/nødvendig

Eksempler på opgaver som selvstændig

Interim ledelse
Mangler I en leder, indtil I har ansat den rette, træder jeg gerne til og varetager de nødvendige opgaver.

Syns- og skønsmand i retssager
Jeg har erfaring som syns- og skønsmand i forbindelse med retssager.
Yder også gerne socialfaglig bistand til advokater efter behov.

Undervisning
Internt i Jobcentre; Jura, skriftlighed, effektivitet og krydspres
For anden aktør; CV, jobsøgning, arbejdsmarked, Jobnet m.v.
Afholdelse af kurser

Konceptudvikling
Udvikling af Sundhedsmentorkoncept for anden aktør
Faglig sparring på udvikling af nye produkter for anden aktør

Konsulent
Udarbejde fagguider
Arbejdsgangsbeskrivelser
Ledersparring
Oplæring af medarbejdere

Socialrådgiver
Sagsbehandling, overblik, systematisering og varetagelse af sagsstamme.
Faglig sparring, deltagelse i samarbejdsmøder og behandling af klagesager

Coach/NLP-terapeut

Private klienter, undervisning og oplæg

Uddannelse og kurser

 • Fleksibel Master i Offentlig Ledelse – Igangværende, mangler ”kun” at skrive masterafhandling
  • Strategisk forhandling i praksis
  • Organisations- og ledelsespsykologi
  • Metode
  • Udvikling af personlig ledelsespraksis
  • Forandringsledelse og implementeringsudfordringer
  • Den offentlige sektors økonomi
  • Personalejura (i gang)
  • Resultatbaseret læring og ledelse (i gang)
 • SYNerGAIA Traume kursus
 • Certificeret Belbin instruktør
 • Michael Kold, NLP Master
 • NLP Academy Europe, NLP Practitioner
 • Manning Inspire, Life og Business coach
 • CVU-Vest, 3. modul af voksenunderviseruddannelsen: Undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering
 • CVU-Vest, 2. modul af voksenunderviseruddannelsen: Projektarbejde og Projektpædagogik
 • Mentor Coaching A/S, Mentor
 • CVU-Vest, 1. modul af voksenunderviseruddannelsen: Læreprocesser
 • Den Sociale Højskole – Esbjerg, Praktikvejleder
 • Den Sociale Højskole – Odense, Socialrådgiver

Frivilligt arbejde

2021 – 2023     Medlem af bestyrelsen for sektionen for selvstændige socialrådgivere i DS

2021 –                Frivillig mentor i Lead The Talent

2017 – 2018      Formand for Bestyrelsen for sektionen for selvstændige socialrådgivere i DS

2016 – 2019      Vestre Landsret, Domsmand og nævning

2013 –                Global Dignity, Landsansvarlig for de frivillige, medlem af strategigruppen,                                      uddanner vejledere, afholder værdigheds workshops

Pris

Afhænger af opgaven – se eventuelt priseksempler på min hjemmeside www.lundsteen.biz

Ingen opgave er for stor, og ingen opgave er for lille – det vigtigste er samarbejde, vilje og godt humør i processen.
Jeg kommer gerne til et uforpligtende møde, så vi kan afstemme forventninger, kalender og mål.