Dorthe Nørgaard-Olsen

Din Private Socialrådgiver

Kontakt

Din Private Socialrådgiver
Dorthe Nørgaard-Olsen
Harpeager 3
4173 Fjenneslev
Telefon: 2487 9101
Mail: mail@dinprivatesocialrådgiver.dk
Hjemmeside: www.dinprivatesocialrådgiver.dk

Kompetencer

 • Specialist i børn, unge og familier
 • Stor viden om, og erfaring med diagnoser som autisme, ADHD, OCD, angst osv.
 • Merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, aflastning, §52 foranstaltninger m.v.

Jeg yder udelukkende Privat Socialrådgivning indenfor området børn, unge og familier.
(med primært fokus på forældre til børn og unge med indgribende funktionsnedsættelser)

Din Private Socialrådgiver dækker på hele Sjælland. Bor du andre steder i landet, er du selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte mig.

Uddannelse

 • Socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i Odense (uddannet i jan. 2002)
 • Gruppeleder for børn og unge (2005)
 • Id Life Coach (2 årig coach uddannelse – 2010-2011)
 • DAT uddannelsesforløb (1 årig videreuddannelse – 2015) (dialektisk adfærdsterapi)

Jeg tilbyder

PRIVAT SOCIALRÅDGIVNING

 • Til forældre til børn og unge, i alderen 0-18/23 års området
 • Til unge der er i overgangen til det 18. år (tages ind efter individuel konkret vurdering)
  • … der er i klemme i deres kommune (B&F afdeling, Skoleforvaltningen, Voksen afdeling)
  • …som ikke føler sig hørt og forstået
  • …som ikke oplever at blive tilbudt rette og/eller tilstrækkelig hjælp
 • Og som har brug for:
  • Uvildig socialfaglig råd og vejledning
  • Bisidder hjælp
  • Partsrepræsentant hjælp
  • Hjælp til ansøgninger eller klager

Kæmper du for at få den rette støtte og hjælp til dit barn fra kommunen?
Ved du ikke, hvordan du skal starte? Hvordan du kommer videre? Eller er du kørt træt?
Føler du ikke at kommunen lytter til dig? Forstår dit barn og jeres familiesituation?
Har du brug for at få råd og vejledning om dine rettigheder?
Har du brug for at skrive en ansøgning eller klage?
Har du brug for at få hjælp til at varetage dit barns interesser, og sikre at dit barns rettigheder overholdes

Så du velkommen til at kontakte Din Private Socialrådgiver – ligger lige midt på Sjælland (Ringsted) – første telefoniske samtale er gratis og uforpligtende – her vil Din Private Socialrådgiver afdække og vurdere om vi er rette samarbejdspartner for dig.

Priser

se www.dinprivatesocialrådgiver.dk