Bettina Tandrup Holm

Privat socialrådgiver

Kontakt

Bettina Tandrup Holm
Telefon: 2685 2077
Mail: tandrupholm@outlook.dk
Hjemmeside: tandrupholm.dk

Mit arbejde har fra start været med unge og voksne, og siden har voksne med handicap og psykiske lidelser været i fokus.

Jeg har mange års erfaring som sagsbehandler, visitations- og tilsynskonsulent og fagspecialist og faglig leder i handicapafdelinger på voksenområdet.

Udover job i den kommunale forvaltning i forskellige kommuner, har jeg været ansat hos et misbrugscenter, hos bosteder og i socialtilsynet.

Kompetencer

Opsummeret erfaring:

 • Myndighedserfaring fra fire kommuner og erfaring med flere målgrupper: Borgere med psykiske lidelser, misbrug, udviklingsforstyrrelser og med diverse handicaps
 • 22 års erfaring med motiverende og løsningsfokuserede samtaler med borgere og pårørende og i at benytte metoderne til at udarbejde interviewguides og projektbeskrivelser, mv.
 • 22 års erfaring i skriftlig formidling – tilsynsrapporter, evalueringsrapporter, undersøgelser, voksenudredninger (VUM), indstillinger, arbejdsgangsbeskrivelser, mv.
 • Over 15 års erfaring med at afsøge og visitere borgere til behandling og dag- og botilbud
 • 8 års erfaring med at føre driftsorienteret tilsyn på bo- og dagtilbud, herunder samtaler med borgere, pårørende, medarbejdere og ledelse
 • Indgående kendskab til lovgivning inden for det specialiserede voksenområde
 • Erfaring med at arbejde projektorienteret – oprettelse af tilsynsenhed, deleboliger, oprettelse af modtagelse/Åben Rådgivning, mv.
 • Erfaring med oprettelse af botilbud – udarbejdelse af projektbeskrivelser
 • Erfaring med formidling og undervisning – formidling til politikere, undervisning af personale på botilbud, medarbejdere, hjemmeplejen, formidling af deleboligprojekt, mv.

Uddannelse

 • 2019: Det personlige lederskab, diplomuddannelse i ledelse, Københavns Professions Højskole
 • 2013: Projektlederuddannelse, diplomuddannelse i offentlig forvaltning, Professionshøjskolen Metropol
 • 2000: Uddannet som socialrådgiver, Den Sociale Højskole, København

Jeg tilbyder

Borgere:

 • Som udgangspunkt hjælper jeg i alle sager, der vedrører borgere med psykiske lidelser, misbrug, udviklingsforstyrrelser og med diverse handicaps, som søger støtte efter serviceloven.
 • Jeg kan hjælpe med at få et overblik over, hvilken støtte du er berettiget til. Ofte kan det være svært at finde ”den røde tråd” i ens sag. Jeg kan hjælpe dig med at få skabt overblik og hjælpe med, at du kommer videre.
 • Jeg tilbyder individuel støtte, rådgivning og sparring til dig og kan hjælpe dig med at føre dialogen med kommunen. Alt afhængig af dit ønske kan jeg være partrepræsentant i din sag eller deltage som bisidder til møder i kommunen – Som partsrepræsentant aflastes du, da du derved får mere ro, mens jeg varetager eller ”kører” din sag med dig på sidelinjen.
 • Ethvert samarbejde starter med en kort indledende samtale, som foregår telefonisk. I samtalen præsenterer du kort din problemstilling. Samtalen gør, at jeg kan få et indblik i din situation, og at vi sammen kan forventningsafstemme i forhold til et samarbejde og om jeg kan hjælpe dig.

Pårørende:

 • Ofte kan det være svært at være pårørende til borgere med psykiske lidelser, misbrug, udviklingsforstyrrelser og med diverse handicaps. Det er nogle gange vanskeligt for borgeren at modtage og samarbejde om den hjælp de modtager fra kommunen. Andre gange kan det være svært at få bevilget den rette hjælp og få den koordineret, så hjælpen passer til borgerens behov.
 • Jeg tilbyder rådgivning om støttemuligheder og kommunernes sagsbehandling. Jeg kan endvidere være behjælpelig med sparring til at motivere borgeren til at modtage støtte og med at klæde dig på til rollen som pårørende.
 • Jeg tilbyder en kort indledende samtale, som foregår telefonisk. I samtalen præsenterer du kort din problemstilling. Samtalen gør, at jeg kan få et indblik i din situation, og at vi sammen kan forventningsafstemme i forhold til, om jeg kan hjælpe dig.

Botilbud:

 • Det er vigtigt, at der er et godt match af borgere og botilbud, så borgeren kan få den rette hjælp og botilbuddet kan yde den rette hjælp og støtte.
 • Jeg tilbyder hjælp til indvisitering af borgere til botilbud. Dette inkluderer hjælp til gennemlæsning og kvalitetssikring af faglige indstillinger, samtaler med borgere og hjælp til at være i dialog med kommunen om indstillingen.
 • Jeg tilbyder sparring i vanskelige sager og kan hjælpe med at føre dialogen med kommuner, pårørende med videre. Derudover tilbyder jeg rådgivning i forbindelse med udviklingsprojekter og undervisning vedrørende lovgivning og kommunernes sagsbehandling.

Priser

Timepris: 750 kr. inkl. moms. + evt. kørsel: 3,51 pr. km.

Pris efter aftale ved større opgaver.