Airo Bjarking

Socialfaglig konsulent og underviser, Lektor i Socialt Arbejde, Master IKT og Læring

Kontakt

Airo Bjarking
Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund
Telefon: 3131 9523
Mail: airo.bjarking@outlook.dk
Hjemmeside: www.sociale-kurser.dk

Kompetencer

Jeg har arbejdet i såvel primærkommunalt regi som NGO organisationer. Jeg har bred og lang erfaring fra undervisning og udvikling.

Mine spids kompetencer er:
ICS udvikler, underviser og facilitator siden 2006

Kurser og faglig sparring med fokus på børn, unge og familier i udsatte positioner

§ 50 undersøgelser og omsorgsgiver kompetence undersøgelser

Faglig supervision

Faglig kvalitativ akkreditering og sagsgennemgang

Webinar og onlinesparring.

Jeg har derudover erfaring som plejefamilie – aflastningsfamilie i over 10 år og har gennem en årrække undervist på socialrådgiveruddannelsen.

Uddannelse

Jeg er uddannet socialrådgiver fra AUC i 1982 og har siden suppleret min uddannelse indenfor følgende områder
Psykoterapi, sociologi, psykologi, film og medievidenskab samt ikt og læring

Jeg er Lektor i Socialt Arbejde

Jeg tilbyder

Jeg har fokus på børn, unge og familier i udsatte positioner.

Med en stor og bred erfaring indenfor udvikling, facilitering og forandringsprocesser i det socialfaglige arbejde i forhold til teams, afdeling og tværprofessionelt samarbejde får I således en kvalificeret tilgang til faglig og organisatorisk udvikling på jeres arbejdsplads.

Jeg tilbyder kurser, faglig udvikling, sparring, supervision samt akkreditering.

Med inddragelse af nyeste viden og lovgivning kan I bestille § 50 undersøgelser.
Enhver § 50 undersøgelse er unik, men metodisk følges ICS og der inddrages løsningsfokuserede tilgange.
Inddragelse er vigtigt og med bred erfaring omkring forældre inddragelse er I sikre på at forældres viden sættes i fokus. På den anden side er barnet genstandsfeltet og der indgår således flere børnesamtaler og observationer i § 50 undersøgelserne.

I samarbejde med psykolog og psykiater tilbydes omsorgsgiver kompetenceundersøgelser og eventuelle oplæg til brug ved anbringelser uden samtykke.

Igennem de sidste par år har jeg udviklet faglig sags akkreditering, som sætter fokus på udviklings potentiale i teamet, afdelingen og forvaltningen. Selve den faglige akkreditering sammenkædes med eventuel revision af kommunens børnepolitik.

Projektet barnets første 1000 dage er under udvikling og med erfaring fra de første udviklingsforløb er jeg klar til at støtte jer i den proces og det kommende tværprofessionelle samarbejde.

I mit fagligt ERFA- netværk findes flere af de bedst kvalificerede på børne-området og vi samarbejder om at dække opgaverne fagligt og etisk forsvarligt og er løbende i en faglig udviklings og sparrings proces..

Priser

Kurser:
Prisen aftales i forhold til kursets karakter, varighed, deltagerantal og lokation, men følger som udgangspunkt Dansk Magisterforenings vejledninger.

Konsultation, supervision og faglig sparring:
875,- kr. inkl transport op til 50 km.

Sagsgennemgang og faglig akkreditering:
Aftales i forhold til antal sager, varighed og afrapportering. Aktuelt er timeprisen 1500,-kr.

§ 50 undersøgelser:
Mellem 10.000 og 25.000 kr. Der indgås kontrakt om indhold og inddragelse af andre fagpersoner.

Omsorgsgiver kompetence undersøgelser:
Mellem 50.000 og 125.000 kr.
Der indgås kontrakt om indhold herunder observationer og inddragelse af andre fagpersoner.

Øvrige opgaver aftales individuelt og der tilbydes klippekorts ordning ved faglig konsultation og supervision.