Løn og løndannelse

Løn og løndannelse for socialrådgivere ansat som familiebehandlere

Bestyrelsen for faggruppen har besluttet at sætte fokus på løn og løndannelse for familiebehandlerne. Med bestyrelsen blev det derfor aftalt at udarbejde et notat, som beskriver hvordan løndannelsen sker for socialrådgivere ansat på det kommunale og regionale område, herunder familiebehandlerne. Notatet fortæller således om, hvordan vores løsnystem er bygget op, og hvad der kan være de gode argumenter i forbindelse med de lokale lønforhandlinger.

» Notat: Løn og løndannelse for socialrådgivere ansat som familiebehandlere (12. september 2016)

Kontakt DS’ faggruppesekretær

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden, har du spørgsmål vedr. praktiske oplysninger om faggrupperne, Aktivitetspuljen mv.

Kontakt Søs Ammentorp. Tlf. 3338 6160 Mail sa@socialraadgiverne.dk

Kontakt DS’ faggruppekonsulent

Har du spørgsmål vedr. udviklingen af faggrupperne, faggruppeuddannelsen, DS’ faggruppestrategi mv.

Kontakt Mette Bertelsen. Tlf. 3338 6171
Mail meb@socialraadgiverne.dk