Fagbevægelsens Hovedorganisation og MED-systemet

Den nye hovedorganisation – Fagbevægelsens Hovedorganisation - FH - træder i kraft fra 1. januar 2019. Men hvad betyder det mon for MED-systemet?

1. januar 2019 bliver LO og FTF sammenlagt til Fagbevægelsens Hovedorganisation. I MED systemet repræsenterer vi som bekendt hovedorganisationerne, hvorfor vi i DS sidder på en FTF-plads hvorimod fx HK sidder på en LO-plads.

Så hvad betyder sammenlægningen af FTF og LO for pladserne og valggrupperne i MED? Det korte svar er ingen ting, da der er politisk enighed i LO og FTF om, at vi fortsætter som vi plejer.

Valgrupperne i MED-systemet er altså uændrede og udgør:

  • LO-valggruppen
  • FTF-valggruppen
  • Akademiker-valggruppen

Der skal heller ikke foretages valg eller udpegning i MED-systemet på grund af sammenlægningen. Valgperioderne i jeres MED-system fortsætter altså som hidtil i henhold til jeres egen lokale MED-aftale.