Webinarer: Faglighed – Fællesskab – Fordybelse

Dansk Socialrådgiverforening gentager succesen og inviterer igen til en række af fagligt inspirerende webinarer. Her kan vi mødes med fagfæller og fordybe os fagligt – og mærke, at vi stadig er en del af et fagligt fællesskab med andre socialrådgivere. Webinarene laves i samarbejde med DS’ faggrupper og sektioner.

Et webinar er et online oplæg, som du kan deltage i hjemmefra. Det eneste, du har brug for, er en computer, en god internetforbindelse og eventuelt et headset. Webinarene afholdes enten over Teams eller Zoom – alt afhængig af, hvilket format oplægsholderne bruger. Det er gratis at deltage i webinarene. Du skal blot tilmelde dig webinaret. Webinarerne bliver ikke optaget. Webinarene afholdes på et bestemt tidspunkt. Det er derfor vigtigt, at du klikker dig ind på webinaret til tiden.

Planlagte webinarer

21. april 2021
Flerårsaftale for Kriminalforsorgen efter 2021
Hvad skal den indeholde? Webinar med SFs ordfører Karina Lorentzen.
»  Tilmeld dig webinaret

22. april 2021
Negativ social Kontrol
Webinar med Halima El Abassi om negativ social kontrol. Er du berøringsangst overfor andre kulturer?
»  Tilmeld dig webinaret

27. april 2021
Hvilke udfordringer er der for etniske minoritetspersoner med LGTBT+ baggrund?
Webinar med Sabaah. Hør, hvad du kan gøre som socialrådgiver.
»  Tilmeld dig webinaret

28. april 2021
Tag tidligt hånd om skolefravær
Du får en introduktion til Socialstyrelsens inspirationsmateriale “Tag tidligt hånd om skolefravær- hjælp til et skoleliv med autisme”.
»  Tilmeld dig webinaret

29. april 2021
Kvindeøkonomi med Mette Reissmann
Webinar om hvordan man bliver “Finansminister i sit eget liv”. Mette Reissmann er tidligere folketingspolitiker og vært på Luksusfælden.
»  Tilmeld dig webinaret

12. maj 2021
Medlemsmøde om brugerinddragelse og praksisforskning
Lars Uggerhøj vil fortælles om sin mangeårige forskning i brugerinddragelse og praksisforskning. Der vil være mulighed for spørgsmål og debat undervejs.
»  Tilmeld dig webinaret

27. maj 2021
Fagseance
Faggruppen Revalidering arrangerer: Oplæg ved Susanne Wiederquist og efterfølgende drøftelser.
»  Tilmeld dig webinaret

Afholdte webinarer

2. marts 2021
Faggruppen Børn, Unge og Familier inviterer til webinar om projektet ‘Tilbage til skole’.

I dette webinar kan du høre psykolog Nini Engbo og socialrådgiver Hanne Holm fortælle om ‘Tilbage til skole’ med fokus på, hvordan man som fagperson kan arbejde med børn og unge med skolefravær.

4. marts 2021
Unge udsattes oplevelser af hjælp og af mulighed for at deltage i hjælp
Webinar om unge udsattes oplevelser af hjælp og af mulighed for at deltage i hjælp med Lotte Junker Harbo og Charlotte Vange Løvstad fra VIA University College.

9. marts 2021
Succes med at hjælpe børn med skolefravær tilbage til skole
Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord inviterer til webinar om projektet ‘Tilbage til skole’.
I dette webinar kan du høre psykolog Nini Engbo og socialrådgiver Hanne Holm fortælle om ‘Tilbage til skole’ med fokus på, hvordan man som fagperson kan arbejde med børn og unge med skolefravær.
» Pjece til webinar Tilbage Til Skole, Børne og Ungdomspsykiatri Odense
» Oplæg til webinar: Tilbage Til Skole, Psykiatrien i Region Syddanmark

9. marts 2021
Land godt i dit første job
Kunne du have brug for at høre andre nyuddannede socialrådgiveres erfaringer fra deres opstart i nyt job?
Kunne du have brug for en drøftelse af dine egne forventninger til dig selv, hvad du kan forvente af din arbejdsplads og nye kolleger samt hvilke forventninger, der bliver stillet til dig i jobbet? Så er dette webinar noget for dig.

10. marts 2021
Undgå udbrændthed, medfølelsestræthed og traumer i et psykisk krævende arbejde – om strategisk forebyggelse af mental slitage

Udbrændthed, medfølelsestræthed og traumer er grundlæggende risici i psykisk krævende arbejde. Heldigvis kan vi gøre noget ved det, hvis vi har blik for egne og kollegaers reaktioner. Virtuelt fyraftensmøde med psykolog Rikke Høgsted.

11. marts 2021
Kunstig intelligens i socialt arbejde
Vi vil drøfte muligheder og barrierer ved at anvende kunstig intelligens i socialt arbejde med Lena Kjeldsen og Matilde Høybye-Mortensen fra VIA University College.

16. marts 2021
International socialarbejderdag

I år markerer Dansk Socialrådgiverforening den internationale socialarbejderdag digitalt med en præsentation af DS’ internationale samarbejder under temaet “Medmenneskelighed – Styrkelse af social solidaritet & Global forbindelse”.

17. marts 2021
LGBT+ ligestilling – Alle har ret til et godt arbejdsliv

Hvordan kan du være med til at sikre en inkluderende arbejdsplads for både kollegaer og borgere.
» Oplæg til webinar: LGBT+ ligestilling – Alle har ret til et godt arbejdsliv

18. marts 2021
Informationsmøde om Børnene Først
Ditte Brøndum, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening giver en præsentation af udspillet Børnene Først, og hvad vi ved om forhandlingerne om Barnets lov.
» Oplæg til webinar: Informationsmøde om Børnene Først

23. marts 2021
Arbejdet med Ungdomskriminalitetsnævnet
Gürhan Karakus deler sine oplevelser og erfaringer i arbejdet med unge der er i berøring med ungdomskriminalitet.
» Oplæg til webinaret

24. marts 2021
Feedback – om at lykkes med jeres samarbejde
Forstå vigtigheden af at kende de 3 typer feedback og de 3 underliggende psykologiske behov, samt hvorfor det ikke er nok blot at mestre én type af feedback.

25. marts 2021
Hvornår kan, skal og bør vi inddrage barnet
Webinaret sætter inddragelse via serviceloven under lup, hvor lov, erfaring og praktik går hånd i hånd for at sikre inddragelse.

26. marts 2021
Mødet med personer med livstruende og livsafsluttende sygdomme og handicap
Webinar om socialrådgivernes møde med familier med børn eller med voksne som har en livstruende eller livsforkortende sydom eller funktionsnedsættelse.
Socialrådgiver Karina Blegvad og sygeplejerske og familieterapeut Merete Vægter delte ud af deres erfaringer fra deres rådgivningsarbejde i forhold til mennesker med ALS.
» Oplæg til webinaret

14. april 2021
Krisecentret Joannahuset

Faggruppen Børn, Unge og Familier: Krisecentret Joannahuset er et nyt tilbud til børn og unge, i den akutte fase, hvor børn selvstændigt rækker ud efter hjælp.

15. april 2021
Fagseance

Faggruppen Revalidering inviterer til et Webinar med afsæt i bl.a. loven, Ankestyrelsen og aktuelle principafgørelser vedr. revalidering.