Webinarer: Faglighed – Fællesskab – Fordybelse

Dansk Socialrådgiverforening gentager succesen og inviterer igen til en række af fagligt inspirerende webinarer. Her kan vi mødes med fagfæller og fordybe os fagligt – og mærke, at vi stadig er en del af et fagligt fællesskab med andre socialrådgivere. Webinarene laves i samarbejde med DS’ faggrupper og sektioner.

Et webinar er et online oplæg, som du kan deltage i hjemmefra. Det eneste, du har brug for, er en computer, en god internetforbindelse og eventuelt et headset. Webinarene afholdes enten over Teams eller Zoom – alt afhængig af, hvilket format oplægsholderne bruger. Det er gratis at deltage i webinarene. Du skal blot tilmelde dig webinaret. Webinarerne bliver ikke optaget. Webinarene afholdes på et bestemt tidspunkt. Det er derfor vigtigt, at du klikker dig ind på webinaret til tiden.

Planlagte webinarer

25. august 2021
“Klogere sammen” – om lokalløns forhandlinger
DS giver dig overblik i forhold til lokalløns forhandlinger.
» Tilmeld dig

20. september 2021
Børn som pårørende
Faggruppen Børn, Unge & Familier og Faggruppen Psykiatrisocialrådgivere,  Psykiatrifonden og KOMBU, det Nationale Kompetencecenter for Børn og Unge i familier med psykisk sygdom inviterer til webinar om børn som er pårørende til forældre med psykisk sygdom.
» Tilmeld dig

29. november 2021
“Klogere sammen” – Din pension i PKA – Seniormøde
Informationsmøde for medlemmer på 58 år og derover.
» Tilmeld dig

30. november 2021
“Klogere sammen” – Din pension i PKA
Informationsmøde for medlemmer mellem 18 og 57 år.
» Tilmeld dig

Afholdte webinarer

3. juni 2021
Hvordan ser mistrivsel ud online?
Hvordan opdager vi, at en borger mistrives, når vi møder ham eller hende online? Webinaret formidler viden fra et forskningsprojekt, der har set på de barrierer og muligheder digitale kommunikationsplatforme giver i arbejdet med børn og unge.

17. juni 2021
Børneinddragelse i myndighedsudøvelse? Hvad skal der til?
Dette webinar fokuserer på, hvad der skal til for, at flere kommuner og familieafdelinger kan omfavne mindsettet omkring at inddrage børn og unge mere i deres egen sag.

21. juni 2021
Pårørendeperspektivet i psykiatrien, udfordringer og løsninger
Fagligt selskab for Psykiatrisocialrådgivere inviterer til webinar om eksisterende udfordringer og løsninger i psykiatrien – set ud fra et pårørendeperspektiv.

22. juni 2021
Fagligt fællesskab for faglige ledere/koordinatorer og lignende
Et webinar for sagsfordeler, teamleder, fagkoordinator, koordinator, mellemleder eller lignende; men uden personale- og økonomiansvar.