Mød socialrådgiver-kandidaterne til regionsrådsvalget

Her på siden kan du læse om socialrådgivere, der stiller op til regionsrådsvalget 2021

Læs om kandidaternes mærkesager, og hvad deres socialrådgiverbaggrund betyder for deres kandidatur. Præsentationerne er fordelt på regioner.

Region Hovedstaden

Charlotte Haagendrup

Socialrådgiver, Halsnæs Kommune
Opstiller for Konservative

Opstiller også til byrådet i Egedal Kommune som borgmesterkandidat

Jeg stiller op til regionsrådet for at sikre, at der kommer et solidt konservativt aftryk i de aftaler, der bliver vedtaget, og den daglige drift i Hovedstadsregionen.

Konservative Folkepartis værdisæt går godt i tråd med mine personlige værdier, derfor blev det C, jeg stiller op for. Det Konservative Folkeparti ønsker f.eks. at passe på dem, der har brug for det, og give dem en hjælpende hånd, indtil de kan selv. Der er også fokus på en ansvarlig økonomisk politik og på, at pengene har det bedst i borgernes lommer.

Socialrådgiveraftryk
De konservative værdier, som jeg repræsenterer, synes jeg går sammen med det at være socialrådgiver. Jeg har af og til brugt tankegangen fra forvaltningsarbejdet til at få faglige toner ind i den politiske debat.

Jeg er opstillet så langt nede på listen, at jeg trods alt ikke ser, at der bliver en plads til mig. Jeg er i tæt kontakt med vores spidskandidat til regionsrådet, Christoffer Buster Reinhardt, så jeg ved, at han kan bruge mine faglige ideer til at kunne gøre det bedste i regionen.

Hvis jeg bliver valgt, vil jeg arbejde for, at der kommer mere fokus på psykiatrien og forholdene for patienter og pårørende.

Kontakt
facebook.com/StemHaagendrup

Charlotte.Haagendrup@egekom.dk


Mette Simonsen

Socialrådgiver på Børn og unge-området
Opstiller for Socialdemokratiet

Jeg er 32 år, fællestillidsrepræsentant, har 8 års erfaring med udsatte børn og unge i kommunalt regi og efteruddannelse i projektledelse, innovationsledelse, organisering, økonomi, kvalitetsdeltagelse, videnskabsteori og metode i socialt arbejde.

Derfor stiller jeg op
Jeg har altid talt på vegne af dem, som ikke kunne. Derfor har jeg valgt at arbejde med børn og unge, da de ofte befinder sig i situationer, hvor de ikke kan udtrykke deres behov, ligesom jeg har valgt at blive FTR på min arbejdsplads. Nu vælger jeg at opstille til regionsrådet med det formål at give de børn og unge, som er i en psykisk sårbar position, en ekstra stemme.

Derfor Socialdemokratiet
Jeg arbejder for, at alle mennesker får den rigtige hjælp, ligesom vi også skal sikre hjælp til de udsatte, som ikke råber højest i samfundet. Jeg vil kæmpe for, at vi alle har lige muligheder uanset køn, alder, uddannelse, seksualitet m.m.

Jeg synes, at det ovenstående passer med det politiske menneskesyn, som er i Socialdemokratiet, hvorfor jeg vælger at opstille for dette parti.

En socialrådgiver i regionsrådet
Socialrådgivere har en særlig evne til at arbejde helhedsorienteret og skabe en sammenhængende indsats, som inddrager borgeren, og dette vil jeg bringe ind i regionspolitikken.
Jeg vil arbejde for en styrket børn- og ungepsykiatri, som har et større helhedsorienteret syn og indsats end i dag. Jeg håber at kunne skabe en psykiatri, hvor forældre og pårørende i højere grad inddrages.

Vi står overfor en diskussion om, hvorvidt handicapområdet skal forankres i regionen. I en eventuel omlægning af handicapområdet vil jeg sørge for, at socialrådgiverperspektivet bliver hørt. Vi skal ikke glemme vores kompetencer og vigtigheden af vores faglighed, når det handler om at hjælpe handicappede med flere diagnoser

Kontakt
facebook.com/people/Mette-Simonsen-Kandidat-til-Regionsrådet

Region Midtjylland

Eva Hallgren

Pensioneret socialrådgiver
Opstiller for Enhedslisten


Stiller også op til kommunalbestyrelsen i Holstebro Kommune.

Jeg er nr. 6 på Enhedslistens kandidatliste til regionsrådsvalget i Region Midtjylland og spidskandidat for Enhedslisten til kommunalvalget.

Jeg stiller op for Enhedslisten, fordi partiet står for nogle holdninger, værdier og en socialistisk tilgang til indretningen af vores samfund, som jeg fint kan identificere mig med.

Socialrådgiveraftryk
Jeg er pensioneret og ikke længere erhvervsaktiv inden for faget. Men én gang socialrådgiver, altid socialrådgiver! Jeg har 37 års erfaring som socialrådgiver, konsulent og leder. Jeg er vant til at koordinere, tænke i helheder og skabe overblik, og det vil jeg bruge, hvis jeg bliver valgt. Og jeg vil bruge min socialfaglige viden til at prioritere økonomiske midler til forebyggende arbejde, samt formidle, at investering i socialt arbejde er godt både for borgerne og kommunen.

Om fire år vil jeg gerne have sat aftryk på

 • Det forebyggende sociale arbejde med især sårbare børn, unge og familier
 • Bedre muligheder for kommunens ældre for at leve et værdigt pensionistliv ud fra egne ønske og behov
 • Prioritering af kommunens kulturelle profil
 • Klima-og miljøindsats som en integreret del af vores måde at leve og udvikle på i stort som småt
 • Bedre og mere aktiv inddragelse af borgerne i beslutningsprocesser, som påvirker egne og arbejdsmæssige forhold

Hanne Roed

Pt. fuldtidspolitiker som næstformand i Region Midtjylland (R) og bestyrelsesmedlem i VIA Universitycollege. Sidder i Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Opstiller for Radikale Venstre som spidskandidat til Region Midt – og denne gang også til byrådet i Aarhus Kommune.

Privat bor jeg i det nordlige Aarhus, tæt på sygehuset, i et rækkehus med mine tre teenagebørn. Deres storesøster studerer i København.

Erfaring, gejst og ansvarlighed
Erfaring, gejst og ansvarlighed. Hele tre ting på en gang, men jeg mener, som allerede lokalpolitiker, at leve op til dem. Jeg interesserer mig for mange ting i politik, men hjertebørnene er social- og sundhedsforhold, grøn omstilling, kultur og uddannelse. Og derfor også et vågent øje på økonomien; man skal turde se kritisk på, hvordan de forvaltes, også udenfor egne områder.

Mærkesager
Vi skal lave en mere helhedsorienteret indsats, ikke mindst over for udsatte, psykisk sårbare og multisyge borgere. Det betyder, at kommune og region skal til at spille bedre sammen – vi skal bruge vores kommunale sundhedscentre langt mere end i dag.

Et arbejdsmiljø vi kan være bekendt
Sygehusene er under et historisk pres, og det slider personalet ned. Vi er nødt til at få fod på arbejdsmiljøet; der skal tilføres penge, men også ses på ledelsesforhold. Usmidige arbejdsgange skal væk, og der skal flere faggrupper i spil, da der mangler arbejdskraft.

Kontakt
Hanne.Roed@rr.rm.dk

Facebook.com/Hanneroed2017

radikale.dk/mennesker/hanne-roed/

Region Sjælland

Jeppe Fransson

Familieafdelingen i Gladsaxe Kommune.
Opstiller for Radikale Venstre

Opstiller også til byrådet i Roskilde Kommune

Arbejder i Gladsaxe kommunes familieafdeling i vores modtageteam, der håndterer og akutvurderer underretninger, yder konsultativ vejledning til daginstitutioner og skole samt har kortere råd og vejledningsforløb med børn, unge eller forældre. Har været uddannet som socialrådgiver siden januar 2013. Tog herefter kandidatuddannelsen i Socialt arbejde og havde et år i en NGO-organisation, men savnede arbejdet med mennesker, og har derfor, siden marts 2018, været ansat i Gladsaxe Kommune.

Investering i børne- og ungepsykiatrie
Psykiatrien er i dag en udredningsmaskine, hvor børn og unge kører ind i psykiatrien på samlebånd. Når de er udredt, så overlades ansvaret til kommunerne, som måske ikke har så specifik viden om de enkelte diagnoser, men mere har en bred generalist viden. Derfor oplever mange forældre, at de ikke får konkret råd og vejledning – udover psykoedukation – fra regionen, og at de mødes af kommuner, hvor samarbejdet er svært, fordi det er bureaukratisk og der er lange ventetider. Det skal vi have gjort op med, så regionerne får udvidet deres mulighed for at behandle efter endt udredning.

Bedre samarbejde mellem kommune og region
På min arbejdsplads, Gladsaxe Kommune, har vi været med i et projekt omkring bedre samarbejde mellem kommune og region. Det har givet pote, og i dag har vi en ansat kun til at varetage forløb, hvor børn, unge eller forældre har et forløb i psykiatrien og skal over i en familieafdeling. Det kan nok ikke kopieres en-til-en, men vi kan sagtens se på, hvordan vi bedre hjælper borgeren, så borgeren ikke oplever at være en del af et forløb med to instanser, der slet ikke taler sammen.

Kontakt
www.radikale.dk/mennesker/jeppe-fransson/


Patricia Rabjerg

Socialrådgiver
Opstiller for Radikale Venstre – også til byrådet i Vordingborg Kommune

Jeg er 40 år og bosiddende i Stege på Møn. Jeg blev uddannet socialrådgiver i 2016, og har primært arbejdet med voksne med psykisk og fysisk nedsat funktionsevne.

Gennem mine jobs har jeg desværre erfaret, at samarbejdet mellem region og kommune halter, når borgeren skal udskrives. Det er min oplevelse, at de to mastodonter står i hver sit hjørne med korslagte arme i stedet for at samarbejdet. Det skal der rettes op på, for det kan ikke være rigtigt, at borgeren bliver kastebold og har svært ved at få den rette støtte og hjælp.

Flere ressourcer til socialpsykiatrien
I denne sommer tog jeg et vikariat i socialpsykiatrien, da jeg var uden job. Det har været vældigt givende at se tingene fra den anden side af bordet. Jeg husker, at jeg nogle gange som socialrådgiver har tænkt, hvorfor mon de ikke har nået de indsatsmål, jeg satte op, og hvad går de egentlig og laver? Men jeg er blevet klogere, meget klogere.

For henover sommeren oplevede jeg, at vi alt for mange gange kun var to personaler i en aftenvagt til ca. 20 beboere. Kan I selv forstille jer, hvor meget tid der er til at arbejde med indsatsmålene? Mange gange har mine kolleger og jeg måtte sige fra over for en beboer, der ønskede samtale. Det gør ondt, for vi ved jo godt, hvor meget et menneske har behov for hjælp, når vedkommende endelig har fundet modet frem til at spørge om en samtale.

Vi skal have flere ressourcer til socialpsykiatrien. Flere gange har jeg oplevet, at beboerne har været voldsomt udadreagerende, og vi har tilkaldt politiet. Det kræver enorme samfundsressourcer, men jeg er overbevist om, at var normeringen højere, så ville vi se færre af disse episoder, og dermed også nedbringe antallet af indlæggelser på vores psykiatriske hospitaler.

Mine mærkesager

 • Bedre samarbejde mellem region og kommune
 • Flere praktiserende læger til regionen
 • Lighed i sundhed

Kontakt
prabjerg@hotmail.com

Region Syddanmark

Annette Blynel

Pensioneret socialrådgiver
Opstiller for Socialistisk Folkeparti

Jeg har været medlem af regionsrådet siden januar 2018 og genopstiller som spidskandidat. Jeg brænder for at opnå resultater for de mennesker, som andre ikke orker. Jeg er sikker på, at alle har muligheder – hvis bare vi andre giver dem chancen.

Jeg stiller op for SF, fordi SF står for grøn politik med røde løsninger. Det er et parti, der har fokus på fællesskab og velfærd til alle borgere, uanset livsvilkår og økonomi. SF sætter sig altid til forhandlingsbordet og bider sig fast. Vi forlader det ikke, selvom vi ikke opnår ALT det, vi gerne vil – bare der er fremdrift i den rigtige retning. SF er lig med røde stemmer, der arbejder.

Sådan mærker I, at jeg er socialrådgiver
Som socialrådgiver har jeg hele mit voksne liv arbejdet med, og for, borgere med komplekse udfordringer. Bl.a. udsatte børn, unge og voksne. Derudover er jeg formand for Udsatterådet i Svendborg, næstformand i Reden Odense og Redernes Krisecenter og landsformand for KFUKs Sociale Arbejde. Jeg kæmper for de borgere, som har det største behov for vores velfærd – jeg kan faktisk slet ikke lade være.

Mine fokusområder er blandt andet

 • Stop uligheden i behandlingen, bl.a. via lettilgængelig tilbud. Psykiatrien skal styrkes med mere personale bl.a. til nedbringelse af tvang, mindre medicin men flere samtaler, flere meningsfyldte aktiviteter og mere medbestemmelse for egen behandling
 • Vi skal have et stærkt offentligt sundhedsvæsen og stoppe med at bruge den offentlige kasse til private sygehuse. Det er det offentlige, der uddanner, tager alle vagterne, står parat og redder os i sundhedskriser, så det er der, pengene skal bruges til mere i løn og langt bedre arbejdsforhold.
 • Det specialiserede handicapområde skal styrkes, meget gerne med flytning af en del af opgaverne til regionerne. Der skal dog samtidig tilføres ekstra penge fra staten.

Kontakt
www.rsyd.dk/wm506691
da-dk.facebook.com/annette.blynel


Gitte Frederiksen

Skolesocialrådgiver
Opstiller for Venstre 

Opstiller også til byrådet i Vejle Kommune

Jeg er uddannet socialrådgiver i 2001. Jeg arbejder som skolesocialrådgiver, og har arbejdet indenfor familie og arbejdsmarkedsområdet. Jeg har været medlem af Vejle Byråd siden 2010 og medlem af Region Syddanmark siden 2018.

Socialrådgivernes stemme er vigtig

 • Jeg stiller op, fordi det er meget vigtigt, at vores fagområde bliver repræsenteret politisk i alle partier. Jeg har været formand for Voksenområdet i 8 år.
 • Det er vigtigt, at vi bliver hørt, så vi kan påvirke budgetforhandlingerne, at der kommer penge til de bløde områder, så pengene ikke alene går til veje og andre hårde områder.
 • Det er vigtigt, at vi får børn og familie, handicap og psykiatriområdet gjort mere synlige, når vi skal forhandle.

Socialrådgiverne skal have en større stemme. Vi er dem, der er tættest på borgeren i alle livssituationer. Vi har så megen viden og fagindsigt, som jeg gerne vil gøre mere tydelig. Vi arbejder mere og mere specialiseret, og det kræver, at vi bliver opkvalificeret og får den uddannelse, der er nødvendig, for, at vi kan give den hjælp og støtte, som er nødvendig. Jeg vil arbejde for, at socialrådgiveren får en større stemme, og fremme forståelse for den opgave, I hver dag står overfor i mødet med borgeren.

Kontakt

gfred@vejle.dk


Halil Özsari

Jobrådgiver på Jobcenter Odense
Opstiller for Socialdemokratiet

Jeg er 60 år, er gift og har to voksne børn på 26 år. Jeg er født i Tyrkiet, men er vokset op i DK siden jeg var 13 år. Jeg har boet i Odense altid.

Jeg har altid interesserede mig for politik. For mig handler politik om værdier og viljen til at skabe forandringer. Politik handler også om at tage et aktivt ansvar, at være lyttende og samarbejdende. Det er for mig ikke vigtigst at få ret, men det er vigtigt, at beslutninger bliver truffet på en vidensbaseret grundlag, så de bedste resultater skabes.

Derfor Socialdemokratiet
Jeg kommer fra en arbejderfamilie med socialdemokratiske holdninger, hvor jeg fik lært at passe på familien og mine medmennesker med de grundlæggende værdier frihed, lighed og fællesskab.
For mig handler det at være socialdemokrat om, at de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs. At vi er stærkere i fællesskab.

En socialrådgiver i regionsrådet
I mit arbejde som socialrådgiver i det kommunale regi har jeg set mange borgere, som har været igennem udredninger, indlæggelser og i psykiatrien. Fælles er, at de ikke får det bedre og tiden går, imens psykiatrien beskriver, diagnosticerer og kommer med deres anbefalinger til videre kommunale indsatser. Der er behov for at bygge bro mellem kommunerne og regionen.

Mine mærkesager

 • Tilpassede tilbud. Uligheden i vores samfund bliver større og større, og det påvirker også sundheden. Det er ikke nok, at alle får de samme tilbud. Tilbuddene skal passe den enkelte, og vi skal gøre op med det kasseformede sundhedsvæsen og kassetænkningen, vi kender alt for godt til. Vi skal have fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Man ser ikke effekten lige med det samme, men på længere sigt kan indsatsen gøre en kæmpe forskel.
 • Erhvervsskolerne skal styrkes. Alt for mange unge har måttet droppe deres erhvervsuddannelse, fordi de ikke har kunnet få en læreplads. Det er vigtigt, at erhvervsskolerne styrkes, for at flere unge får mulighed for at tage en erhvervsuddannelse, og der skal være sikkerhed for en praktikplads. Ellers risikerer vi at tabe en hel generation af unge på gulvet.
 • Bedre arbejdsmiljø i sundhedsvæsenet. Vi hører ofte historier om ansatte i sundhedsvæsenet, der ikke har tid til spisepauser eller toiletbesøg i løbet af en arbejdsdag. Det er ikke arbejdsforhold, vi kan være bekendt over for de ansatte, og det risikerer at gå ud over behandlingen af patienterne. Et godt arbejdsmiljø er fundamentet for arbejdsglæde, ingen skal blive syge af at gå på arbejde.

Kontakt
ozsari.dk/kontakt/


Jette Damsø Henriksen

HR-specialist, Danfoss
Opstiller for Socialdemokratiet

54 år, bor i Sønderborg, uddannet fra Den sociale Højskole i Aarhus 1992, Diplom i Ledelse 2013.

Respekt for retten til at leve det liv, man ønsker
Dette er dybt rodfæstet i mig og har haft betydning for mit valg af uddannelse og senere mit professionelle virke. Jeg har arbejdet mange år som konsulent på specialområdet – I Center for Hjælpemidler og Kommunikation. De seneste fem år i Danfoss med fastholdelse af syge medarbejdere og med psykisk arbejdsmiljø.

Min grundholdning er: Ingen kan alt – men alle kan noget. Dog skal nogen understøttes i at kunne.

Specielt to områder er vigtige for mig

 1. At sikre syge/handicappede specialistviden og understøttelse, så de får muligheden for at leve et liv så tæt på deres ønsker som muligt. I alt for mange kommuner (ikke alle) er der ikke den fornødne viden til at kunne give den specialrådgivning, der gør det muligt for borgerne at leve et liv, som de ønsker. Det skal vi have lavet om på, og en af måderne er at samle specialisttilbud i regionen, så alle, uanset hvor man bor, har lige adgang.
 2. At arbejde for at ansatte i Region Syddanmark får bedre arbejdsforhold. Trives medarbejderne ikke, vil vort sundhedsvæsen aldrig blive den bedste version af sig selv. Som politikere er det vores pligt at sikre mulighed for ordentlige normeringer, tid til refleksion og udvikling – men også at der er ansat de rette folk på rette sted.

Jeg vil gerne om fire år kunne se tilbage på, at Region Syddanmark er et attraktivt valg som arbejdsplads og et attraktivt sted af at leve sit liv.


Jonna Buch Andersen

Børn og Familie, Varde Kommune
Opstiller for Radikal Venstre

Jeg stiller op for Radikale Venstre (RV) til regionsrådet i Region Syddanmark – og til byrådet i Varde Kommune.

Jeg er uddannet socialrådgiver og er ansat i Børn og Familie i Varde Kommune, hvor jeg hovedsagelig arbejder med børn, der har handicap. Jeg stiller op for RV, da min holdning er, at den offentlige sektor skal skabe social tryghed for den enkelte, som ikke har de samme muligheder og ressourcer som andre.

Jeg stiller op, fordi jeg mener, at der stadig er nogle forhold der kræver forandring og nytænkning og som både på kort og langt sigt vil give resultater til gavn for borgerne.

Jeg vil arbejde for

 • At vi får en mere rummelig skole for børn med autisme og ADHD, så vi får mindre skolefravær og der bliver skabt en handicapvenlig skole med højt vidensniveau.
 • At der bliver afsat de nødvendige økonomiske midler til socialpædagogiske redskaber, så børn med særlige behov trives i daginstitutionerne og skoler.
 • At børn og voksne med handicap og lidelser oplever et velfungerende samarbejde med kommunen på højt fagligt niveau og kan få den hjælp og støtte, så de kan leve et så almindelig liv som muligt trods handicap.
 • At Region Syddanmark får givet tilstrækkelig behandling og støtte til unge med angst og psykiske lidelser, og at de hurtigt kan blive udredt.
 • Som socialrådgiver vil jeg i byrådsarbejdet have sat aftryk – så ingen børn svigtes af systemet, i skolen eller i hjemmene.

Kontakt
jonna@buchandersen.dk


Sabrina Bech Røn

Socialrådgiver ved Jobcenter Varde og indehaver af SBR Socialrådgivning
Opstiller for Nye Borgerlige

Opstiller også som spidskandidat til Esbjerg Byråd. Er 33 år.

Jeg er gået ind i politik, fordi jeg hverken medmenneskeligt eller fagligt kan stå inde for den herskende forvaltning af den kommunale kerneopgave. Det er ikke de hårdtarbejdende borgere, syge, ældre, børn og handicappede, der prioriteres. Borgerinddragelse, omsorg for vores borgere og faglighed, er blevet erstattet med unødvendige udgifter til mellemledere og rigide procedurekrav. Det er grotesk, at man prioriterer kontrol af medarbejdere og besparelsesstrategier over en værdig borgertilgang og tillid til faglig ansvarlighed. Borgerne bliver ikke behandlet ordentligt og med respekt.

Fagligheden skal blomstre
Det er min og Nye Borgerlige Esbjergs vision at få ændret organisationsstrukturen i Esbjerg Kommune, så faglighed kan blomstre og borgerhensyn styrkes. Unødvendige procedurekrav og mellemledere skal fjernes med henblik på at sikre de fornødne ressourcer til hele det socialfaglige område. Jeg vil kæmpe for, at alle medarbejdere oplever, at arbejdet er meningsfyldt. Vi skal anvende vores kompetencer på den bedste måde, og det gør vi ikke ved overflødige administrative byrder, som ikke giver værdi for de borgere, vi er ansat til at hjælpe.

Bro mellem kommune og region
Jeg opstiller både til Esbjerg byråd og til regionsrådet i Region Syddanmark med begrundelsen, at der er alt for meget parallelarbejde, der modarbejder hinanden. Vi skal have gjort samarbejdet mellem regionen og kommunerne gnidningsfrit, så der er sammenhørighed imellem indsatserne og tilbuddene på tværs af sektorer.

Kontakt
Telefon 2856 0740

Kontakt