Hvad er DS’ Vejledende standarder

Dansk Socialrådgiverforening ønsker ‘Mere fag og arbejdsglæde’ for socialrådgiverne. Derfor har DS udarbejdet en række vejledende standarder som en hjælp til at understøtte udvikling af socialrådgivernes faglighed og et bæredygtigt arbejdsmiljø.

Når de vejledende standarder omsættes til praksis på arbejdspladsen, vil kvalitet og effektivitet i arbejdsopgaverne blive styrket. Det vil resultere i mere tilfredse borgere og øget arbejdsglæde for socialrådgiverne.

Dansk Socialrådgiverforening ønsker med standarderne at styrke socialrådgiverarbejdspladsernes handlemuligheder ved at pege på konkrete faktorer, der har betydning for at kunne skabe positive forandringer på arbejdspladserne.

Socialrådgiverne arbejder med mennesker, der er i en udsat og sårbar position. Det stiller helt særlige krav om gode vilkår og ordentlige rammer i arbejdet. Socialrådgiverne elsker deres fag og har valgt det, fordi det netop er muligt at gøre en forskel med at hjælpe de mennesker, der har det allersværest. Der er høje forventninger fra mange sider, og socialrådgiverarbejdet er ofte mentalt og følelsesmæssigt udfordrende. Derfor er der brug for vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø for at kunne lykkes.

Standarderne peger på en række faktorer, der har en positiv effekt for socialrådgivernes faglighed og arbejdsmiljø. Når standarderne omsættes til praksis, kan de bidrage til at øge kvaliteten i arbejdsopgaverne til gavn for borgerne og kan bidrage til at fremme sundhed og trivsel for socialrådgiverne.

De vejledende standarder er således en rettesnor, som socialrådgiverne, deres arbejdspladser, arbejdsgivere og beslutningstagere kan bruge til at sikre at rammerne for at udøve socialrådgiverfaget er i orden.

De vejledende standarder er udviklet på baggrund af bidrag fra Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer og med inspiration fra Dansk Socialrådgiverforenings professionsstrategi, professionsetik, lederpolitik, arbejdsmiljøforskningen og Arbejdstilsynets vejledninger.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ vejledende sagstal?

Kontakt konsulent Elisabeth Huus Pedersen
ehp@socialraadgiverne.dk