DS’ Vejledende standarder

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler Vejledende Standarder for faglighed og arbejdsmiljø.

Hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening anbefaler vejledende standarder for ni forskellige områder: Socialrådgiverfaglig ledelse, Samarbejde om opgaveløsningen, Mål og mening med arbejdet, Tid til arbejdet, Professionelt relationsarbejde, Faglig refleksion, Kompetenceudvikling, Udvikling af det sociale arbejde, Kontinuitet og fastholdelse i arbejdet.

Standarderne er vejledende, sådan at det er muligt for socialrådgiverne og deres arbejdspladser at vælge et eller flere relevante temaer, drøfte dem og tilpasse dem til egne forhold og vilkår. Standarderne er samtidig udtryk for Dansk Socialrådgiverforenings vurdering af, hvad der kan understøtte den bedste praksis.

Vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø

Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening

Udgivet den: 08. sep. 2021

Læs publikationen

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ vejledende sagstal?

Kontakt konsulent Elisabeth Huus Pedersen
ehp@socialraadgiverne.dk