Modtageren af Den Gyldne Socialrådgiver 2019

René Nielsen er socialrådgiver, juranørd og de hjemløses forkæmper. Nu er han også modtager af prisen Den Gyldne Socialrådgiver, som han blandt andet får for sin sejr i Landskatteretten, som gav ham ret i, at SKAT uretmæssigt havde inddrevet skattegæld fra en kontanthjælpsmodtager i et omfang, der næsten pressede borgeren ud i hjemløshed.

Modtageren af Den Gyldne Socialrådgiver 2019

Foto: Palle Peter Skov

– Det er svært at forestille sig nogen, der bedre personificerer socialrådgiverfagets DNA, end dig. Du er drevet af indignation over, at samfundets udsatte medborgere ikke behandles værdigt og retfærdigt. Du har dedikeret dit arbejdsliv til kampen for deres rettigheder. Og så er du hamrende fagligt dygtig.

Sådan sagde Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Ditte Brøndum, da hun i dag på  socialrådgivernes fagfestival  på Nyborg Strand overrakte prisen Den Gyldne Socialrådgiver til René Nielsen. Han er udviklingskonsulent i de hjemløses Landsorganisation SAND i København og er desuden formand for Faggruppen Hjemløse i Dansk Socialrådgiverforening.

Indignation som drivkraft
Ditte Brøndum henviste til indstillingen til prisen, som fremhævede to eksempler på, hvordan René Nielsens store engagement og indignation giver resultater:

– Din sejr i Landsskatteretten, som i 2013 gav dig ret i, at SKAT uretmæssigt havde inddrevet skattegæld fra en kontanthjælpsmodtager i et omfang, der næsten pressede ham ud i hjemløshed. En sag der dannede præcedens og dermed har hjulpet tusindvis af mennesker – fordi du gravede dig ned i kildeskatteloven, ligningsloven og loven om inddrivelse og stædigt holdt fast, selv om din arbejdsgiver bad dig om at lade sagen ligge.

– Og senere, da integrationsydelsen kom, forfulgte du en række sager om hjemløse borgere, der fejlagtigt var blevet placeret på integrationsydelse, fordi nogle kommuner stillede for store krav til dokumentation af, hvor de havde opholdt sig. Kommunerne revurderede sagerne, og borgerne fik herefter bevilget en højere ydelse i form af kontanthjælp.

I indstillingen til Den Gyldne Socialrådgiver roses René Nielsen også for at være gavmild med sin faglighed og dybe indsigt i jura – og for at gå konstruktivt til værks, når han er i dialog med kommunerne som bisidder for udsatte borgere.  Derudover har han gennem sit arbejde i SAND etableret et frivilligt bisidderkorps af socialrådgiverstuderende og frivillige hjemløse.

Stolt ildsjæl
René Nielsen fortæller, at han er både rørt og stolt over at modtage prisen.

– Det betyder mere, end jeg anede. Jeg betegner mig selv som socialrådgiver med stort S, og jeg er meget stolt af mit felt og mit fag. Så det at blive ”set” af mine fagfæller og Dansk Socialrådgiverforening, det gør mig oprigtig stolt. Jeg håber, at jeg via bisidderkorpset kan være med til også fremover at hjælpe rigtig mange mennesker, lyder det fra prismodtageren, som lover at nørde videre med jura.

Med æren, statuetten og diplomet følger 10.000 kroner.

Læs portrætinterviewet ”Jeg reagerer på uretfærdighed – og når noget er hovedrystende dumt” i fagbladet Socialrådgiveren 01/19 på www.socialraadgiverne.dk/socialraadgiveren


Blå bog
René Nielsen

– Født 1978

UDDANNELSE
– Socialrådgiver, Den sociale Højskole, Frederiksberg, 2009
– Læste tre år på læreruddannelsen inden

KARRIERE
– Socialrådgiver og CTI-medarbejder, Københavns Kommune, 2009-2013
– Socialrådgiver og udviklingskonsulent, SAND De hjemløses Landsorganisation, 2013-
– Medejer og bestyrelsesmedlem af herberget Potentialehotellet, Herning, 2016-

TILLIDSHVERV
– Næstformand for Faggruppen Hjemløse i Dansk Socialrådgiverforening 2016-2018
– Formand for Faggruppen Hjemløse i Dansk Socialrådgiverforening 2018-

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168