AB1 - Besøg på Danmarks forsorgsmuseum

Besøget foregår med bus fra Hotel Nyborg Strand, afgang kl.12.45 (dvs. lidt kortere frokost), og man er tilbage kl. 16.
Tilmelding nødvendig, begrænsede pladser.

Danmarks Forsorgsmuseum giver adgang til en ofte skjult eller glemt del af historien om de mange mennesker, der har levet eller lever på samfundets skyggeside. Museet ligger i den utroligt velbevarede fattiggård i Svendborg, og det fortæller om samfundets for sorg på f.eks. børnehjem, fattiggårde, fattiggårde, arbejdsanstalter og alderdomshjem med særskilt fokus på tiden fra 1800-taller til i dag. En del af Danmarks historie, som i den grad har været skjult bag mure, pigtråd og tabuer, hvorfor en anbringelse inden for forsorgen ofte betød et liv uden for samfundet og historieskrivningen. Museet fortæller de fattiges, de fysisk eller psykisk syges, de hjemløses, de ensommes, de udstødtes og de forældreløses historie. Der vil være en omvisning på museet.

BUS

Tilbage til tidsplan

AB2 - Er desværre aflyst

Er desværre aflyst

Tilbage til tidsplan

AB3 - Flygtningefortællinger – historier, der rører, bevæger og flytter dig!

Tanja Weiss, socialrådgiver og kommunikationsmedarbejder på Oasis – behandling og rådgivning af flygtninge, og Margrethe Bennike, socialrådgiver, tidligere i Klinik for PTSD i Aarhus

Når krigstraumer påvirker integrationen og familielivet, står vi overfor en kompleks problematik – men slet ikke umulig. Workshoppen handler om Post Traumatisk Stress Dis- order (PTSD), påvirkningen i dagligdagen og hvordan vi som socialrådgivere i fællesskab med forskellige aktører kan lykkes med at rykke mennesker, trods traumer, ud af deres isolation og ind på arbejdsmarkedet eller i familien igen.

Workshoppen vil også give bud på, hvordan arbejdet med traumatiserede mennesker kan påvirke dig som fagperson – og hvordan du undgår at blive enten over- eller underinvolveret, så du kan forebygge stress eller at blive sekundær traumatiseret.

LOKALE E

Tilbage til tidsplan

AB4 - Et menneske, et liv – og gerne det bedste af slagsen

Susanne Wiederquist, selvstændig jurist

I beskæftigelsesindsatsen arbejder vi med helhedssyn og individuelle indsatser på en række områder. Indsatsen for den enkelte borger skal være tilpasset, så borgeren får mulighed for at udnytte sit potentiale på arbejdsmarkedet. En af de indsatser, der i mange år har fungeret effektfuldt, er revalidering.

Mange er af den opfattelse, at revalidering er død, men alligevel er revalidering overflyttet fra Lov om aktiv socialpolitik til den reviderede Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Den er her altså endnu og derfor skal revalidering gentænkes og anvendes som et aktivt værktøj i beskæftigelsesindsatsen.

Workshoppen vil bl.a. komme ind på:

  • Hvorfor skal vi overhovedet bruge revalidering?
  • Hvem er målgruppen for revalidering efter ”overflytningen” til LAB-loven?
  • Hvad er indsatsmulighederne efter det nye kapitel om revalidering i LAB-loven?
  • Hvad er nyt og hvad er allerede gældende?
  • Hvordan er sammenhængen mellem revalidering og den helhedsorienterede tilgang til beskæftigelsesindsatsen?

LOKALE 28-29

Tilbage til tidsplan

AB5 - Hvad er kunstig intelligens og kan det bruges til at støtte sagsbehandlingen?

Nicklas Pape Healy, sekretariatsmedarbejder, Social og Familie sekretariat, Syddjurs Kommune, Steffen Miclasz-Brandt, familierådgiver, Syddjurs Kommune, Naja Holten Møller, adjunkt, Københavns Universitet, Thomas Hildebrandt, professor, Københavns Universitet

Hvad er kunstig intelligens? Kan det fx bruges til at forudsige langtidsledighed? Kan det hjælpe med at forstå og finde vej i lovgivningen? Citizen-journeys – hvor giver AI mening for jer og hvor gør det ikke?

Der er rigtig meget snak om kunstig intelligens – også kaldet AI. Nogen sælger AI som løsningen på alle problemer, andre frygter, at AI blot vil give mange nye problemer. Sandheden er nok at finde et sted midt i mellem. Til workshoppen fortælles om forsknings og innovationsprojektet EcoKnow.org, der er støttet af Innovationsfonden – hvor dataloger, sagsbehandlere og jurister arbejder sammen om at udvikle effektive, samskabte og lovmedholdelige sagsbehandlingssystemer til vidensarbejdere i kommunerne. Deltagerne vil få afmystificeret AI og få mulighed for at debattere, hvilke type beslutninger en computer kan hjælpe med at tage og hvilke beslutninger computere ikke skal blandes ind i – og hvordan man kan gøre computerens anbefalinger forståelige.

LOKALE D

Tilbage til tidsplan

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168