Få indflydelse!

Erfarne TR, som har afsluttet TR-grunduddannelsen, har nu en sidste chance for at deltage i kurset "Få indflydelse", der afholdes 26.-27. november 2019.

På kurset Få indflydelse bliver vi klædt på til arbejdet med lokalpolitisk indflydelse, for eksempel i relation til budgetforhandlingerne. Vi arbejder med at identificere mål og løsninger, med at forstå de politiske beslutningsprocesser og aktører. Og vi øver os i strategi og kommunikation.

Kurset kører kun i 2019, så det er bare med at få tilmeldt sig.