Få helt nye redskaber til onboarding af nyuddannede socialrådgivere

Mange socialrådgiverarbejdspladser oplever udfordringer med at rekruttere og fastholde den nye generation af medarbejdere. Kommunernes Landsforening og Dansk Socialrådgiverforening inviterer til gratis webinar 12. maj 2023 for at dele de gode erfaringerne fra et projekt om en bedre start til nyuddannede socialrådgivere.

Hyppige medarbejderskift koster mange ressourcer og skaber uro. Vi ved, at medarbejdere, der har været gennem et godt onboardingprogram, bliver længere i organisationen og hurtigere føler sig fagligt kompetente.

Det får I på webinaret

  • Konkrete erfaringer fra arbejdspladser, der har deltaget i projektet
  • Redskaber til at genstarte jeres onboardingsproces
  • Viden om den nye generation af medarbejdere, der er på vej ud på arbejdsmarkedet
  • Inspiration til nytænkning af mentorrollen
  • Reflektionsspørgsmål I selv kan bruge til at nytænke jeres eget onboardingsforløb på arbejdspladsen

Se det sammen og arbejd videre

Hvis I som arbejdsplads gerne vil udvikle bedre onboardingforløb for jeres nye medarbejdere, så anbefaler vi, at I ser webinaret sammen og efterfølgende arbejder med reflektionsspørgsmålene. Dette kan være en god start på processen og den videre brug af redskaberne.

» I kan tilmelde jer webinaret 12. maj 2023 her