DS-webinar: De nye arbejdsmiljøregler om stor arbejdsmængde og tidspres

DS inviterer til et informationsmøde 8. april for AMiR og TR om de nye bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen om ’stor arbejdsmængde og tidspres’ som følge af bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø.

På informationsmødet får du indblik i de nye bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen om stor arbejdsmængde og tidspres.

Der tages afsæt i den nye vejledning fra Arbejdstilsynet om stor arbejdsmængde og tidspres.

Følgende emner bliver gennemgået:

  • Definition af ’stor arbejdsmængde og tidspres’?
  • Hvordan afdækkes og vurderes ’stor arbejdsmængde og tidspres’?
  • Hvordan vurderes det, om risikoen for de ansattes sikkerhed og sundhed er effektivt forebygget?
  • Hvad er de vigtigste tiltag for at forebygge risiko for de ansatte?

Informationsmødet foregår online fredag den 8. april kl.9 – 10. Tilmeld dig her.

Hvis du ikke har tid eller mulighed for at deltage i webinaret, kan du få et hurtigt indblik ved at læse denne artikel: Vigtig ny vejledning fra Arbejdstilsynet om ’Stor arbejdsmængde og tidspres.