DS-temadage for arbejdsmiljørepræsentanter: Skab sunde arbejdsrytmer

Også arbejdsmiljørepræsentanterne har brug for viden og uddannelse - deltag på DS’ temadage i november for AMiR, hvor vi sætter fokus på kvalitetstid i en travl hverdag.

Dansk Socialrådgiverforening afholder i november tre temadage målrettet arbejdsmiljørepræsentanter.

På temadagen arbejder vi med, hvordan man kan opnå kvalitetstid i arbejdsdagen, mindsker forstyrrelser og får mere ro til arbejdsopgaverne – et godt tidsmiljø.

Inger-Marie Wiegman fra Team Arbejdsliv fortæller om de spændende forskningsresultater om tidsmiljø. Hun har eksempler med på hvordan forskellige arbejdspladser – ofte med enkle midler – har fået mere kvalitetstid i arbejdsdagen og bedre koordinering mellem faggrupper og afdelinger.

Temadagene foregår 1. november i Randers, 7. november i Fredericia og 8. november i Roskilde. Tilmelding via kalenderen.