DS og Kriminalforsorgens direktør om socialrådgivernes arbejdsmiljø

Som opfølgning på politisk møde den 3. januar 2018 om socialrådgivernes arbejdsmiljø og tilhørende udfordringer er der afholdt et nyt møde mellem bl.a. DS’ formand Majbrit Berlau og direktør Thorkild Fogde for at tale status og næste skridt for at sikre socialrådgivernes arbejdsmiljø.

Den 12. september var DS’ formand Majbrit Berlau samt DS’ kommende formand Mads Bilstrup til møde med Kriminalforsorgens direktør Thorkild Fogde og resocialiseringschef Lykke Sørensen.

Temaet for mødet var socialrådgivernes arbejdsmiljø, og var en opfølgning på et møde i januar måned, hvor DS havde præsenteret en arbejdsmiljøundersøgelse, der viste alvorlige problemer for socialrådgiverne.

Til dette møde havde DS på forhånd fremsendt en lang liste med konkrete løsningsforslag. Direktøren og resocialiseringschefen tog rigtig godt imod ideerne, og i det hele taget var der en god og konstruktiv tone på mødet.

DS’ arbejde for at få forbedret socialrådgivernes arbejdsmiljø har afstedkommet, at Kriminalforsorgen sætter gang i et særligt KiF-projekt, der skal sætte fokus på bl.a. arbejdstilrettelæggelse, caseload, sagstyngde, frister, osv. Projektet går i gang i starten af 2019. På mødet blev DS inviteret med til at deltage aktivt i projektet. Derudover er der også netop sat gang i en særlig undersøgelse af Kriminalforsorgens områdestruktur ved hjælp fra et eksternt konsulentfirma.

Desuden informerede Thorkild Fogde om, at man er i gang med at slå stillingerne op til den kommende ungekriminalforsorg. Kriminalforsorgen har planer om i den kommende tid at sætte særligt skarpt fokus på forebyggelse og håndtering af langvarigt sygefravær.

DS pegede bl.a. behovet for udarbejdelse af en fastholdelsespolitik, lederuddannelse samt genetablering af de lokale arbejdsplads-SU for at sikre dialogen mellem medarbejdere og ledelsen om hverdagens udfordringer.

Deltag i møde med Thorkild Fogde

Thorkild Fogde ser frem til at deltage i de to fyraftensmøder, som Faggruppen Kriminalforsorgen har inviteret til, og som afholdes den 3. oktober i Fredericia og den 31. oktober i København. Vi opfordrer jer til at prioritere en deltagelse i disse møder, men også at I opfordrer jeres kolleger til at deltage, så vi kan holde drøftelserne med ledelsen i Kriminalforsorgen i gang.

» Tilmeld dig til mødet i Fredericia eller mødet i København.