DS holder webinar om ligeløn

Hør Astrid Elkjær Sørensen fortælle om baggrunden for uligelønnen i den offentlige sektor, så vi sammen kan være med til at sikre, at lønnen bliver lige fremover.

Astrid Elkjær Sørensen fra Aarhus Universitet fortæller på dette webinar om tjenestemandsreformen fra 1969 og andre forhold, der har påvirket uligelønnen mellem mænd og kvinder igennem tiden. Astrid Elkjær Sørensen har lavet en undersøgelse af tjenestemandsreformen fra 1969 og dens betydning for uligelønnen i den offentlige sektor. Denne undersøgelse sandsynliggør tesen om et statisk lønhierarki med få undtagelser, da den finder en tæt sammenhæng mellem placeringen i lønhierarkiet i 1969 og i 2019. På trods af at uddannelseskravene er steget, forbedrer de kvindedominerede faggrupper ikke deres position i lønhierarkiet fra 1969 til 2019. Dermed er deres placeringer i det statiske lønsystem tilsyneladende blevet mere ubegrundede med tiden.

Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål til Astrid Elkjær Sørensen i løbet af webinaret.

» Du kan tilmelde dig her inden 24. maj.