DS giver tips til den gode MUS-samtale

Grundig forberedelse er en vigtig forudsætning for at gøre medarbejderudviklingssamtalen (MUS) udbytterig for både medarbejder og leder, lyder det fra konsulent i Dansk Socialrådgiverforening, som giver en række råd til den gode MUS-samtale.

De såkaldte medarbejderudviklingssamtaler, også kendt som ”MUS-samtaler,” er en oplagt mulighed for medarbejdere og ledere til at afstemme forventninger med hinanden og få en god dialog om blandt andet arbejdsopgaver, samarbejde og trivsel – og ikke mindst en mulighed for at få indflydelse på egen kompetenceudvikling.

Derfor er det vigtigt at forberede sig grundigt før samtalen, understreger faglig konsulent ved Dansk Socialrådgiverforening Lone Valentin Kjær, som blandt andet rådgiver om kompetenceudvikling for socialrådgivere.

Hun har en række råd til, hvordan man som medarbejder kan være med til at sætte rammen for en god og udbytterig MUS-samtale:

  1. Forventningsafstem med din leder, hvad MUS-samtalen skal handle om. Ofte sender lederen et skema, du skal udfylde – men hvis du selv har andre emner, du føler behov for at tage op, så informer din leder om det, så hun også kan forberede sig på at tale om lige netop det. Du kan finde inspiration til MUS-samtaleemner på kompetenceweb.dk
  2. Overvej din egen udvikling og trivsel på arbejdspladsen gennem det foregående år. Læs for eksempel referatet fra sidste års MUS og overvej, hvordan det er gået med de udviklingsmål, I lavede sammen der. Du kan også bede en kollega om sparring på, hvad dine kompetencer er, og hvad du kan have brug for at udvikle.
  3. Overvej, hvilken faglig kompetenceudvikling du gerne vil have – både på kort og langt sigt. Hav med i dine overvejelser, hvad både du og virksomheden har brug for. Her skal du huske, at kompetenceudvikling kan være alt fra todages kurser til en master – og det kan også være sidemandsoplæring ved en kollega, som er god til noget, du også gerne vil lære, så I begge kan få lov til at afsætte tid til det.
  4. Betragt MUS-samtalen som en god mulighed for også at tale om trivsel eller andet, du har på hjerte – her er der plads til, at du kan give udtryk for det til din leder, så I sammen kan se på, om der bør reageres på noget.
  5. Hvis der bliver aftalt en reel kompetenceudvikling under MUS-samtalen, er det også vigtigt at tale om vilkårene for det. Hvis du skal være væk for at efter- eller videreuddanne dig, hvem skal så tage dine sager? Bliver transporten dækket, betaler arbejdspladsen dine bøger, og får du fri til eksamen? Det er vigtige vilkår, som du skal være opmærksom på at få afklaret med din leder.
  6. Rund samtalen af med at gentage de aftaler og konklusioner, I er nået frem til, og skriv dem ned. Sørg derefter for at aftale, hvad der skal ske fremover. Hvem har ansvaret for at få sat jeres aftaler i gang, og hvad er tidsrammen? Og aftal, hvordan I skal følge op, så I sikrer, at MUS-samtalen strækker sig længere end blot til en samtale.
Få hjælp fra Karrieretelefonen
Er du i tvivl om noget før MUS-samtalen, opfordrer Lone Valentin Kjær til, at du ringer til Karrieretelefonen på 33 93 30 00. Her kan medlemmer af DS få rådgivning hver mandag fra klokken 15-18. Det kan dreje sig om alt fra samtaleemner til valg af ønsker om kompetenceudvikling.

 

petenceudvikling.