Deltag i undersøgelse om efterværn

Dansk Socialrådgiverforening m.fl. laver en undersøgelse af efterværn og har brug for svar fra jer socialrådgivere, der har viden om overgangen fra at være anbragt til voksenlivet.

Undersøgelsen sker i regi af Policy Lab, der består af Socialpædagogerne, Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge, De Anbragtes Vilkår, Børns Vilkår, Bikubenfonden og Dansk Socialrådgiverforening.

Policy Lab har lavet tre dogmer for en god overgang fra anbringelse til voksenliv. Dogmerne er: 1. Anbringelsen af den unge skal være en trædesten til et godt liv 2. Der skal være en dynamisk overgangsperiode 3. Den unge skal være i centrum.

Svar på spørgeskemaet

Det er Kraka Advisory, der står for undersøgelsen. Derfor vil Kraka Advisory gerne række ud til et større antal fagpersoner for at få input i form af svar på en række spørgsmål. Det vil være en stor hjælp, hvis I vil svare. Bemærk, at spørgsmålene ikke omhandler noget, der findes sikker faktuel viden om, og der er ikke en forventning/forhåbning om andet, end at I vil give jeres bedste vurdering.

Kraka Advisory er blevet bedt om at vurdere, hvad fordelene ved at implementere dogmerne vil være i form af at de unge får en mere sikker boligsituation, bedre netværk og bedre job/uddannelse. De er også blevet bedt om at vurdere, hvad det vil koste at implementere dogmerne. Kraka Advisory tager selvfølgelig ansvaret for sine beregninger og vurderinger, men det vil være en stor hjælp med input til vurderingerne. Svarene er anonyme.

Kraka Advisory er et konsulentfirma, der er ejet af tænketanken Kraka. Firmaets formål er understøtte tænketankens virksomhed ved at tjene penge til at finansiere tænketankens arbejde og ved at ved at lave analyser af høj kvalitet. Firmaets overskud går ubeskåret til at finansiere tænketanken Kraka, der er en selvejende non-profit organisation.

Svar på spørgeskemaet